ВИЯВЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНОЧАСОВОГО СТІНОПИСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2024.2.8

Ключові слова:

різночасовий монументальний живопис, реставрація, стінопис, мистецтво, поновлення, атрибуція, дослідження

Анотація

Значна кількість архітектурних пам’яток України, особливо в її Західному регіонах, потребують ретельного та професійного дослідження з можливої подальшої реставрації та консервації. Існує також велика чисельність пам’яток монументального малярства, що мають пізніші поновлення, які є не менш цінними за ранні зразки авторського живопису але потребують збереження. Зустрічаються випадки коли у процесі побуту первісний живопис покрито різночасовими нашаруваннями різного роду шпаклівок та побілок, такі нашарування зберігати не варто, вони не несуть цінної значимості для мистецтва. Тому треба ретельно дослідити кожен шар різночасового малярства та провести ретельну атрибуцію за допомоги існуючих методів і обрати технологію його реставрації. Проблема полягає у неможливості саме досліджені кожного шару стінопису які знаходиться один на одному, визначити причетність їх до певного періоду, стилю, техніки створення, сюжету, та ін. Єдиним способом зберегти кожен шар різночасового малярства є його відшарування один від одного та перенесення на нову основу, тільки повне відкриття живопису допоможе ретельно, а головне достовірно провести його атрибуцію. Результатом науково-дослідної роботи є створення поетапного підходу до проведення достовірної атрибуції пам’яток з різночасовим стінописом. Мета роботи – виявлення монументального стінопису який має різночасовий живопис та проведення його ретельної пошарової атрибуції. Наукова новизна полягає у систематизації підходу до вирішення завдань з виявлення та дослідження пам’яток архітектури, які мають різночасовий стінопис і ввести у науковий обіг приховані більш ранні шари малярства. Висновки. Для вирішення певних задач в атрибуції різночасового стінопису виконуються основні техніко-технологічні дослідження, за результатами яких визначаються певні ознаки для аргументації висновків. Зібрані висновки за результатами дослідження формуються згідно з отриманими результатами та відповідно до викладених питань в постанові про призначення атрибуції. Розроблена послідовність виконання достовірної атрибуції творів з різночасовим монументальним живописом та може використовуватись як методичні рекомендації у профільних навчальних закладах.

Посилання

Долуда А. О. Судово-мистецтвознавча експертиза. Наукова конференція професорсько-викладацького складу ХДАДМ за підсумками роботи у 2006 – 2007 навчального року (Харків, 16 – 19 травня 2007р.). Харків, 2007р. С. 33–36.

Долуда, А. О. Підробки в антикваріаті. Наукова конференція професорсько-викладацького складу ХДАДМ за підсумками роботи у 2008 – 2009 навчального року (Харків, 7 – 9 травня 2009р.). Харків, 2009р. С. 26–29.

Долуда А. О., Терехов М. О. Дослідження розшарування різночасового живопису. Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи модернізації: наукові доповіді ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11-14 вересня 2018р.). Київ, 2018. Ч.2 .С.165–170.

Долуда А. О. Місце реставратора у сучасному антикварному ринку. Другого міжнародного форуму реставраторів у Львові. (Львів, травень 2008 р.) Львів, 2008. С. 62–65.

Долуда А. О. Антикварний ринок України. ХІ Кримські Міжнародні Воронцовські наукові читання. (Крим, Алупка, вересень 2008р.) Алупка, 2008. С. 35–37.

Долуда, А. О., Дробишева О. С., Пукліч О. С. Не зважаючи на підпис, річ справжня. Всеукраїнська наукова конференція професорсько-викладацького складу та студентів ХДАДМ, за підсумками роботи 2018/2019 навчального року. (Харків, 25 травня 2019р.) Харків, 2019. С. 34–36.

Оляніна С. Щодо уточнення атрибуції й датування групи ікон з колекції київських музеїв. Українська художня культура: історія та сучасні проблеми: зб. наук. пр. Київ: Інститут культурології НАМ України, 2012. С. 210–231.

Оляніна С. В. Український іконостас: від функціональної конструкції до архітектурної рами. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. №1. С. 374–379.

Оляніна С. Український іконостас: символічна структура та іконологія: монографія. Київ : АртЕк, 2019. 400 с. з іл.

Почеква А. І. Актуальність проведення процесу розшарування та перенесення малярських шарів на нову основу. Дослідження, консервація та реставрація музейних пам'яток: досягнення, тенденції розвитку: наукові доповіді ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 – 31 травня 2013 р.). Київ: ННДРЦУ, 2013. С. 309–312.

Почеква А. І., Ющук Т. А. Розшарування та перенесення на нову основу олійного запису ікони «Введення у храм пресвятої Богородиці» другої половини ХІХ століття з поверхні авторського темперного малярства «Св. Онуфрій Пустельник» кінця ХVІІ століття. Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам’яток історії та культури: традиції, інновації : наукові доповіді Х Міжнар. Наук.-практ. конференції (24 – 27 травня 2016р., Київ). Київ: ННДРЦУ, 2016. С.282–287.

Розробка методики з дослідження об’єктів живопису: звіт про НДР / МЮУ ХНДІСЕ ; кер. А. О. Долуда ; викон. : О. Пукліч – Х., 2019. Номер держрегістрації № 0117U004752.

Терехов М. О., Долуда А. О. Метод розшарування як можливість проведення атрибуції різночасвого живопису. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2021. Вип. №37 (3). С. 61–68.

Терехов М. Карпів В. Досвід збереження різночасового монументального малярства. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. Вип. №58 (1). С. 81–86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-05

Як цитувати

Карпів, В. Є. (2024). ВИЯВЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНОЧАСОВОГО СТІНОПИСУ. Український мистецтвознавчий дискурс, (2), 66–77. https://doi.org/10.32782/uad.2024.2.8