Мета та завдання

Журнал «Український мистецтвознавчий дискурс» започаткований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі культури, мистецтва та гуманітарних наук та інтеграції його в світовий науковий простір шляхом оприлюднення результатів наукових досліджень.

Завданнями журналу «Український мистецтвознавчий дискурс» є:

- створення простору якісної публічної комунікації вчених і якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної та світової наукових спільнот;

- опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів і досліджень претендентів на присвоєння вчених звань для офіційного визнання публікацій;

- опублікування результатів наукових досліджень для врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів вищої освіти, наукових установ, а також наукових і науково-педагогічних працівників та для їх атестації, при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.