Умови публікації

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Редакція наукового журналу «Український мистецтвознавчий дискурс» запрошує до публікації статей

Автори, які опублікують свою статтю в № 5/2022, на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість двічі до кінця 2023 року опублікувати безоплатно свій доробок у наступних номерах видання.
Ми продовжуємо підтримувати кожного науковця в цей складний час!

Для опублікування статті у науковому журналі «Український мистецтвознавчий дискурс» № 5, 2022 необхідно не пізніше 27 грудня 2022 року:

1. Заповнити довідку про автора за посиланням.

2. На електронну адресу editor@uad-jrnl.nau.in.ua надіслати статтю, оформлену відповідно до вказаних вимог, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_І.І._стаття, Шевченко_І.І._квитанція.

Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у науковому журналі на платній основі і в порядку їх надходження та розгляду. Оплата здійснюється тільки після отримання автором(ами) підтвердження від редактора рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації. Редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Публікаційний внесок становить 900 гривень (за 12 сторінок). За кожну додаткову сторінку понад зазначений обсяг необхідно сплатити 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail editor@uad-jrnl.nau.in.ua.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 1 березня 2023 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 30 березня 2023 р.