Редакційна рада

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

Карпов Віктор Васильович – доктор історичних наук, декан факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

Афоніна Олена Сталівна – доктор мистецтвознавства, професор кафедри хореографії Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Василенко Вікторія Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки Національного авіаційного університету

Гуляєва Ольга Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Херсонського державного університету

Димшиц Едуард Олександрович – кандидат мистецтвознавства, Академік Європейської академії наук, мистецтв та літератури, заслужений діяч мистецтв України, Почесний академік Національної академії мистецтв України

Дубрівна Антоніна Петрівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри рисунка та живопису Київського національного університету технологій та дизайну

Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна – доктор мистецтвознавства, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України, завідувач відділу декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Кюнцлі Романа Василівна – доктор мистецтвознавства, доцент кафедри архітектури Львівського національного аграрного університету

Криворучко Юрій Іванович – доктор архітектури, доцент, професор кафедри дизайну Національного університету «Запорізька політехніка»

Михальчук Вадим Володимирович – кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Чернявський Констянтин Володимирович – кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки художників України, доцент кафедри рисунка та живопису Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

Біллі Гунер (Billy Gruner) – PhD, викладач Сіднейського університету, Австралія

Качмарська Маргарет (Kaczmarska Małgorzata) – PhD, доцент факультету скульптури та арт медіації Академії образотворчих мистецтв ім. Євгенія Гепперта у Вроцлаві, Польща