Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Роготченко Олексій Олексійович – доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України
E-mail: rohotchenko@uad-jrnl.nau.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4631-8260
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/44228446,
https://www.webofscience.com/wos/author/record/44836591

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Безугла Руслана Іванівна – доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач відділу теорії та історії культури Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України
E-mail: bezuhla@uad-jrnl.nau.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1190-3646

Денисюк Жанна Захарівна – доктор культурології, начальник відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
E-mail: denysiuk@uad-jrnl.nau.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0833-2993
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/8003887

Колосніченко Олена Володимирівна – доктор мистецтвознавства, професор, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України, професор кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну
E-mail: kolosnichenko@uad-jrnl.nau.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5665-0131
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55791007500
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/29346019

Сиротинська Наталія Ігорівна – доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка
E-mail: syrotynska@uad-jrnl.nau.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9542-4574
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/18893633,
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47191890

Школьна Ольга Володимирівна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка
E-mail: shkolna@uad-jrnl.nau.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7245-6010
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57291324000
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/29578647

Богдановська Моніка (Bogdanowska Monika) – PhD, старший викладач, кафедра архітектури, факультет рисунку, живопису та скульптури, Краківська політехніка імені Тадеуша Костюшка, Польща
E-mail: bogdanowska@uad-jrnl.nau.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2227-2093
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56042750500
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/8569747

Куртеза Антонела  (Curteza Antonela) – PhD, професор факультету промислового дизайну та управління бізнесом Технічного університету імені Г. Асакі, Румунія
E-mail: curteza@uad-jrnl.nau.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3622-2230
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602460847
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1048524,
https://www.webofscience.com/wos/author/record/44936684

Подхаланскі Богуслав (Podhalanski Boguslaw) – PhD, доцент факультету архітектури Краківського Політехнічного Університету, Польща
E-mail: podhalanski@uad-jrnl.nau.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3524-0210
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188925294
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/47480563