Поточний номер

№ 2 (2024): Український мистецтвознавчий дискурс

Український мистецтвознавчий дискурс. 2024. № 2. 182 с. 
Засновники: Національний авіаційний університет, Видавничий дім «Гельветика»
Ухвалено до друку: 30 травня 2024 р.

Опубліковано: 2024-07-05

Статті

Переглянути всі випуски

Назва видання: Український мистецтвознавчий дискурс.

Засновники видання: Національний авіаційний університет, Видавничий дім «Гельветика».

Рік заснування: 2021.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24971-14911Р від 09.09.2021 року.

ISSN: 2786-5886 (Print), 2786-5894 (Online).

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 530 (додаток № 2) від 6 червня 2022 року.

Періодичність: 6 разів на рік.

Мови видання: українська, англійська, французька, німецька, іспанська, польська.

Галузь знань: культура і мистецтво.

Спеціальності: 022 – Дизайн; 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Політика наукового видання: журнал є  рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі культури і мистецтва.

Журнал видається за підтримки Київської організації Національної спілки художників України (секція художньої критики та мистецтвознавства).