№ 2 (2022): Український мистецтвознавчий дискурс

Український мистецтвознавчий дискурс. 2022. № 2. 50 с. 
Засновники: Національний авіаційний університет, Видавничий дім «Гельветика»
Ухвалено до друку: 21 вересня 2022 р.

Опубліковано: 2022-09-21