2022: Український мистецтвознавчий дискурс. Спецвипуск

Український мистецтвознавчий дискурс. Спецвипуск. 2022. 64 с. 
Засновники: Національний авіаційний університет, Видавничий дім «Гельветика»
Ухвалено до друку: 12 жовтня 2022 р.

Опубліковано: 2022-10-12

Статті