№ 4 (2022): Український мистецтвознавчий дискурс

Український мистецтвознавчий дискурс. 2022. № 4. 74 с. 
Засновники: Національний авіаційний університет, Видавничий дім «Гельветика»
Ухвалено до друку: 16 листопада 2022 р.

Опубліковано: 2022-11-16

Статті