№ 3 (2023): Український мистецтвознавчий дискурс

Український мистецтвознавчий дискурс. 2023. № 3. 108 с. 
Засновники: Національний авіаційний університет, Видавничий дім «Гельветика»
Ухвалено до друку: 20 вересня 2023 р.

Опубліковано: 2023-09-22

Статті