№ 2 (2023): Український мистецтвознавчий дискурс

Український мистецтвознавчий дискурс. 2023. № 2. 136 с. 
Засновники: Національний авіаційний університет, Видавничий дім «Гельветика»
Ухвалено до друку: 15 червня 2023 р.

Опубліковано: 2023-08-04

Статті