№ 1 (2021): Український мистецтвознавчий дискурс

Український мистецтвознавчий дискурс. 2021. № 1. 60 с. 
Засновники: Національний авіаційний університет, Видавничий дім «Гельветика»
Ухвалено до друку: 22 жовтня 2021 р.

Опубліковано: 2022-01-13