УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПРОЄКТИ З ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНОГРАФІЧНОГО ТЕКСТИЛЮ: НАЛАГОДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ, ВИВЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ТА АРТЕФАКТІВ, ОБМІН ДОСВІДОМ

Автор(и)

  • Олена Іванівна Никорак
  • Людмила Мечиславівна Герус
  • Олена Романівна Козакевич
  • Тетяна Василівна Куцир

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2022.spec.5

Ключові слова:

Україна, Литва, євроінтеграція, співпраця, етнографічний текстиль, музей, декор.

Анотація

У статті висвітлено співпрацю науковців Інституту народознавства НАН України та Каунаського технологічного університету в дослідженні етнографічного текстилю обох країн як однієї із складових культурної взаємодії, що сприяє європейській інтеграції України. Протягом 2018–2019 рр. було реалізовано проєкт «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри», продовженням студій якого стала науково-дослідна робота (НДР) «Унікальні технології етнографічного текстилю: досвід збереження в Західній Україні та Литві» (2022–2023). Перший з них був скерований на налагодження наукових контактів між вченими, опрацювання й фіксацію українських та литовських джерел і артефактів, вивчення фахової літератури. Другий, натомість, має на меті проаналізувати й узагальнити зібраний матеріал, а також з’ясувати, у який спосіб можливе збереження та запровадження давніх унікальних технологій виготовлення та декору етнографічного текстилю у сучасному виробництві. У статті основну увагу звернено на передумови виникнення проєкту, основні завдання, які науковці ставили перед собою при його узгодженні, результати першої НДР та вихід на якісно новий рівень у другому з них. Пріоритетом проєкту 2018–2019 рр. стала робота з текстильними виробами інтер’єрного призначення, зокрема, покривалами та рушниками. Працюючи у музеях Західної України та Литви, вчені проаналізували універсальні та унікальні параметри орнаментики цих типологічних груп, на основі порівняльного аналізу з’ясували художні особливості кожної з них. Окрему увагу було приділено формуванням музейних збірок обох країн, особливостям експонування етнографічного текстилю та застосування його в родинній та календарній обрядовості. Оскільки найбільше подібностей у декорі виробів зумовлено техніками ткання, їхнє дослідження стало пріоритетом наступного проєкту.

Посилання

Bajor P. Kierunek Zachód. Polityka integracji europejskiej Ukrainy po 1991 roku. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015. 216 s.

Kulturowy wymiar integracji europejskiej. Kazus Ukrainy / red. E. Szczot. Lublin : KUL, 2018. 204 s.

План заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзу та в Організації Північноатлантичного договору, відповідно до Указу Президента України від 20.04.2019 № 155 «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції». / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0606915-21#Text (дата звернення : 16.08.2022).

Наказ : Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 2201380 на 2022 рік / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/budzhet/2022/Pasporty.byudzhet. prohram/02/18/Nakaz-202-18.02.2022.Pro.zatv.pasporta-2201380.na.2022.pdf (дата звернення : 16.08.2022).

Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про співробітництво в галузі освіти, науки та культури від 4 серпня 1993 року / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/440_049#Text (дата звернення 16.08.2022).

Никорак О., Куцир Т., Кумпікайтє Е., Мілашенє Д., Рукуйженє Ж., Ненартавічютє Е. Західноукраїнські та литовські покривала: паралелі етномистецької традиції декору. Народознавчі зошити. 2020. № 1(151). С. 60–92.

Звіт про науково-дослідну роботу за договором № М/23-2019 від 27.05.2019 р. «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри». НАН України, Інститут народознавства. Керівник Никорак О. І. Львів, 2019. ДР 0119U101854. 49 с.

Герус Л. М. Хліб і тканина в обрядовості українців: функції та змістове навантаження. Народознавчі зошити. 2018. № 5(143). С. 1096–1105.

Никорак О. І. Українська народна тканина ХІХ–ХХ ст. Типологія, локалізація, художні особливості. Ч. 1. Інтерʼєрні тканини (за матеріалами західних областей України). Львів, 2004. 584 с.

Belonogoff C. The Lithuanian Wedding a Family Celebration. The Baltic Times. September 15, 1997. URL: https://www.draugas.org/news/customs-traditions-the-lithuanian-wedding-a-family-celebration/ (дата звернення : 01.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-12

Як цитувати

Никорак, О. І., Герус, Л. М., Козакевич, О. Р., & Куцир, Т. В. (2022). УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПРОЄКТИ З ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНОГРАФІЧНОГО ТЕКСТИЛЮ: НАЛАГОДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ, ВИВЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ТА АРТЕФАКТІВ, ОБМІН ДОСВІДОМ. Український мистецтвознавчий дискурс, 39–45. https://doi.org/10.32782/uad.2022.spec.5