РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У РОЗВИТКУ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Світлана Вікторівна Стрельцова

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2022.3.12

Ключові слова:

інтеграція мистецьких дисциплін, духовність, формування особистості, інтерпретація мистецького твору, музика, образотворче мистецтво

Анотація

У статті розглянуто інтеграційний взаємозв’язок мистецтв у формуванні особистості, основні позиції розвитку духовності людини, здатність молоді оцінювати процеси індивідуального становлення та зростання. Саме сприйняття навколишнього середовища, наявність позитивних і негативних процесів у формуванні та готовність до індивідуального переосмислення реальності стоїть в основі мистецької свідомості й духовності людини. Основним компонентом збагачення морального життя молоді є вплив сталих художніх образів, які виступають підґрунтям для подальшого її розвитку. Здатність особистості переосмислювати інформацію, визначати головні мистецькі, духовні, культурні цінності підкреслюють принципи сформованості та індивідуальності. Сьогодні мистецькі заклади освіти виступають провідником у формуванні особистості та її духовного й культурного становлення. Через інтеграційні можливості мистецьких дисциплін, враховуючи різні засоби й методи, відбувається розвиток, поглиблюється й формується духовне, культурне, мистецьке, особистісне світосприйняття студента. Становлення особистості відбувається через відображення творчої уяви та можливості створення художніх образів, що свідчить про сформоване світобачення молодої людини. Здатність сприймати будь-яке середовище й перетворювати його на позитивну творчість говорить про її духовність та зрілість. Духовність має у своїй основі багатокомпонентну складову до якої можна віднести: культуру як втілення багатьох аспектів, релігію, мистецтво, ціннісні орієнтири, формування особистості, наукові пізнання та філософію. В основу формування художнього образу ми можемо закладати здатність переосмислення побаченого, почутого, прочитаного, аналіз мистецького твору в цілому. До процесу психічно-розумової діяльності творчої особистості ми відносимо прослуховування музики та читання літературних творів, де через слово та звук, використовуючи метафору й емоційне наповнення, відбувається образотворення, синтез відчуттів та народжується мистецький твір. Сформований образ на основі музичного твору, набуває більш емоційного забарвлення, бо посилюється вже готовим емоційним наповненням музики, яка допомагає обрати відповідну колористичну гаму, або сформувати більш виразний, гіперболізований вигляд. Інтегративні засади навчання дозволяють формувати в студентів мистецьких дисциплін відповідне ставлення до середовища, культурних цінностей та сприяють розвитку духовного потенціалу мистецької молоді. Дослідивши особливості формування особистості, складову духовності та засоби створення художнього образу в процесі вивчення мистецьких дисциплін, можна скласти основні принципи творчої діяльності молоді в закладах вищої освіти. Отже, різні мистецькі дисципліни здатні впливати на формування художнього образу засобами живопису й графіки через музичні та літературні твори.

Посилання

Андрос Є. Сприймання. Філософський енциклопедичний словник / за ред. В. І. Шинкарук. Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України, 2002. 742 с.

Гумен О. В. Кікта. Концертна симфонія для арфи з оркестром «Фрески Софії Київської». Студії мистецтвознавчі. Київ : ІМФЕ НАН України, 2009. № 4(28). С. 74–79. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27660/10-Humen.pdf?sequence=1 (дата звернення: 10.08.2022).

Мазепа В. І. Художня творчість як пізнання. Київ : Наукова думка, 1974. 213 с.

Медведев Л. Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку : учебное пособие. Москва : Просвещение, 1986. 159 с.

Межелайтис Э., Савицкас А. Чюрлёнис. Москва : Искусство, 1971. 110 c.

Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості : монографія / авт. кол., наук. кер. В. О. Моляко. Київ : Педагогічна думка, 2008. 208 с.

Психологічні закономірності творчого сприймання інформаційних індикаторів реальності : монографія / В. О. Моляко, І. М. Біла, Н. А. Ваганова / за ред. В. О. Моляко. Київ : Педагогічна думка, 2015. 145 с.

Рудницька О. П. Мистецтво у контексті розвитку духовної культури особистості. Художня освіта і проблеми виховання молоді : зб. наук. статей. Київ : ІЗМН, 1997. С. 3–10.

Стрельцова С. В., Кузьменко Г. В. Кореляція творчої діяльності митців крізь призму синестезії. АРТ-платФОРМА. Київ, 2021. № 4 (2). С. 13–44. DOI: https://doi.org/10.51209/platform.2.4.2021.13-44

Фомічова Н. М. Вплив духовних цінностей на розвиток творчої особистості. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття : зб. матеріалів ХVІІ Міжнародних педагогічномистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / наук. ред.: Г. І. Сотська, М. П. Вовк. Вип. 3 (15). Київ : Талком, 2020. С 81–84. URL: http://ipood.com.ua/data/NDR/nonNDR_publications/3_15_2020_Rudnytska_zbirnyk.pdf (дата звернення: 23.06.2022).

Rudolf Arnheim. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. The regents of the university of California Berkeley and Los Angeles, 1960. 403 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-01

Як цитувати

Стрельцова, С. В. (2022). РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У РОЗВИТКУ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ. Український мистецтвознавчий дискурс, (3), 101–107. https://doi.org/10.32782/uad.2022.3.12