ІЛЮСТРАЦІЇ ДО УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ У ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКА АМВРОСІЯ ЖДАХИ

Автор(и)

  • Андрій Юрійович Корнєв

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2022.5.3

Ключові слова:

Амвросій Ждаха, українські народні пісні, національна українська тематика в мистецтві, ідейна програма української інтелігенції.

Анотація

У статті визначено ідейну програму української інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ століть. Саме цю програму візуалізував митець Амвросій Ждаха, використовуючи як матеріал до образотворчої рефлексії тексти українських народних пісень. Вибір саме української пісні, як своєрідного матеріалу для творчості є також невипадковим. Представники передової української інтелігенції відносили до природних властивостей української пісні заклик до єднання в межах української культури усього населення, без розподілу на соціальні прошарки чи інші відмінності. Вперше означено, що ця програма у живописному викладі А. Ждахи, має наступні чинники: традиційна культура українців як важлива база та джерело її неповторності, яка може запобігати асиміляційним процесам (побут і розмаїті культурні форми); постійна боротьба українців за особисту свободу; військовий гарт українців, відточений століттями боротьби з різноманітними загарбниками, які посягали саме на українські землі; славна історія України, яка має свої етапи боротьби за власну державність. Відповідно, ілюстрації до пісень Амвросія Ждахи насправді візуалізують цю програму показу через минуле особливостей українського цивілізаційного шляху та їх перспектив на майбутнє. Важливим моментом у даному образотворчому проєкті є відтворення ілюстрацій А. Ждахи на поштових листівках. Окремі листівки циклу, зібрані разом, репрезентують усі чинники означеної програми. Звісно, відповідно від сюжету пісні та його художньої інтерпретації митцем, є листівки, в яких можна бачити один або кілька з названих чинників. Завдячуючи тиражності і масовості цього виду друкованої продукції, означена програма широко розповсюджувалася у різних прошарках українського населення. У статті також звертається увага на символіку, використану А. Ждахою в ілюстраціях до українських пісень. Завдяки цій символіці зокрема вдалося обійти цензурні заборони, які існували в Російській імперії по відношенню до певних аспектів національної української тематики в мистецьких творах.

Посилання

Гордійчук Т. Пісенні акварелі Амвросія Ждахи – окраса фонду художніх поштових карток краєзнавчого музею в Житомирі. URL: https://www.0412.ua/news/3123201/pisenni-akvareli-amvrosia-zdahi-okrasafondu- hudoznih-postovih-kartok-kraeznavcogo-muzeu-v-zitomiri (дата звернення: 15.12.22).

Грінченко М. Історія української музики. К. : Вид-во Спілка, 1922. 278 с.

Давиденко В. Пісенні акварелі Амвросія Ждахи. Interdisciplinary Studies of Complex Systems. 2021. № 18. С. 115–121.

Кармазин-Каковський В. Амвросій Ждаха – мистець історичного малярства (1885-1927). Нотатки з мистецтва. Філадельфія: ОМУ, 1978. № 18. С. 27–32.

Классова О. Художні листівки Амвросія Ждахи – ілюстрації до українських народних пісень у фондах музею музичної культури ім. Кароля Шимановського. Десятиріччя Куценківських читань. Лютий 2008–2017. Кропивницький: ТОВ «Код», 2017. С. 45–50.

Козловська Є. Козацька тематика у художніх листівках Амвросія Ждахи. Відлуння віків. 2009. № 1 (11). С. 43–46.

Колесса Ф. М. Українські народні думи. Львів: Просвіта, 1920. 160 с.

Костомаров М. Слов’янська міфологія. К. : Либідь, 1994. 384 с.

Корнєв А. Ю. Постать Богдана Хмельницького в українському живописі ХІХ століття. Вісник ХДАДМ. 2014. № 3. С. 51–55.

Максимович М. А. Малороссійскія пісни. М. : Типография А. Семена, 1827. 234 с.

Сумцов М. Українські думи. Критичний нарис. Львів : Друкарня НТШ, 1914. С. 227–234.

Циганенко Л. Ф. Амвросій Ждаха – забутий графік творів Тараса Шевченка. Філологічні діалоги: Збірник наукових праць. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2015. Вип. 3. С. 229–233.

Шевченко С. І. На пам’ятник Кобзареві (Амвросій Ждаха). Вершники на Інгулі. Кіровоград: ПП «Авангард», 2013. С. 76–79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Як цитувати

Корнєв, А. Ю. (2022). ІЛЮСТРАЦІЇ ДО УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ У ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКА АМВРОСІЯ ЖДАХИ. Український мистецтвознавчий дискурс, (5), 21–27. https://doi.org/10.32782/uad.2022.5.3