SUSTAINABILITY – ОСНОВНИЙ ТРЕНД СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ

Автор(и)

  • Катерина Олександрівна Кисельова

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2022.3.5

Ключові слова:

екодизайн, екологічний дизайн, екомода, екологічна мода, екотренди, sustainability, sustainable дизайн, сталий дизайн

Анотація

Мета роботи полягає в уточненні понятійного апарату дизайну екологічного спрямування та визначені основних настанов досягнення «екологічності» та забезпечення sustainability на прикладі дизайну одягу. Використані методи філософського, літературного, соціокультурного, мистецтвознавчого аналізів. Визначено, що найбільш загальним й опрацьованим поняттям в рамках екологічної тематики є “sustainable дизайн”. Sustainable дизайн виражає концепцію створення замкнутого циклу співіснування людини та природи. Встановлено, що термін «дизайн» в поєднанні з «екологічністю» та sustainable використовується для означення ціннісної світоглядної основи, що направляє діяльність не тільки самого розробника, диктуючи йому формальні критерії, стратегії та методи створення продуктів, а й створює концептуальні настанови діяльності виробника, поведінки споживача, устрою суспільства в цілому. Поки суспільство рухається згідно зі старою парадигмою техногенного існування, намагаючись врахувати окремі аспекти та шляхи поліпшення екологічної складової, вже сформувалась нова парадигма, що змінює першопочаткові настанови. Кожне дизайнерське рішення повинно першочергово відповідати sustainable світогляду, й вже потім керуватися певними принципами. До них пропонується віднести: використання матеріалів з низьким рівнем впливу на оточуюче середовище, мінімізацію відходів, сприяння довговічності відношень між споживачами та продукцією, зміщення способу споживання від особистого володіння до представлення послуг по тимчасовому володінню. Ключовим аспектом є те, що всі сфери повинні розглядатися у комплексі, й девальвують основу sustainability враховані окремо. Sustainable дизайн, можна розглядати як спосіб вирішення глобальних завдань, що охоплюють матеріальні та духовні сфери людської діяльності й спробу пошуку нового гармонійного середовища.

Посилання

Папанек В. Дизайн для реального мира /Пер. с англ. Г. Северской. 2-е изд. Москва : Издатель Д. Аронов, 2008. 416 с.

David W. Orr. Design on the edge : The making of a high-performance building / David Orr – Imprint, Cambridge, MA. : The MIT Press, 2006. 272 p.

Greenpeace 2017. Fashion at the Crossroads. Accessed. URL: https://www.greenpeace.org/archiveinternational/Global/internationl/publications/detox/2017/Fashion-at-the-Crossroads

Орлова О. Екологічний фактор формоутворення в дизайні : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 05.01.03 «Технічна естетика». Харків : ХДАДМ, 2003. 19 с.

Мигаль С.П., Г.В. Сомар, Т.А. Сомар. Екологічний чинник у дизайні просторово-предметного середовища. Науковий вісник НЛТУ України. Львів : НЛТУ. 2011, С. 366–372.

Шандренко О. М., Дубас Х. О. Екодизайн у fashion індустрії ХХІ століття. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2019. № 2. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/2019/2/4628.

Кисельова К.О. Напрями проектування fashion-об’єктів з урахуванням екологічного фактору. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Рівне : РДГУ, 2019. Вип. 30. С. 179–185.

Кисельова К.О. Шляхи екологізації моди. Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій : матер Всеукр. наук-практ. конф., 18-19 квітня 2019. Київ : КНУКіМ, 2019. С. 46–53.

Ehrenfeld J.R. Searching for Sustainability. Reflections. V. 5, № 8. URL: https://www.solonline.org/wp-content/uploads/2018/08/sol_reflections_5.8.pdf

Hethorn J., Ulasewicz C., Eds. (2008). Sustainable Fashion: Who Now?: Fairchild Books.

Niinimäki, K. (2015). Ethical foundations in sustainable fashion. Textiles and Clothing Sustainability. URL: https://link.springer.com/content/pdf/ 10.1186%2Fs40689-015-0002-1.

Brundtland Report. World Commission on Environment and Development (1987). URL: https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf

Kerkhof R. Think Tank: Uphold Your ’Eco-conscious,’ Set Up a Green Wardrobe. WWD. September 7, 2019. URL: https://wwd.com/business-news/business-features/think-tank-uphold-your-eco-conscious-set-upa-green-wardrobe-now-1203248566/

Рынок одежды в Украине. InVenture, 15.03.2021. URL: https://inventure.com.ua/analytics/investments/rynok-odezhdy-v-ukraine

McDonough W., Braungart M. (2013). The Upcycle: Beyond Sustainability-Designing for Abundance : Macmillan Publishers.

Екологічний_дизайн. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Екологічний _дизайн#:~:text.

Про затвердження Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів : Постанова Кабінету міністрів України від 3.10.2018. № 804. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/kp180804?an=1

Chapman, J. Design for ( Emotional) Durability. Design Issues, vol. xxv, Issue 4, Autumn, 2009. P. 29–35, DOI:10.1162/desi.2009.25.4.29.

Сталий дизайн. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/% Сталий_дизайн

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-01

Як цитувати

Кисельова, К. О. (2022). SUSTAINABILITY – ОСНОВНИЙ ТРЕНД СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ. Український мистецтвознавчий дискурс, (3), 37–44. https://doi.org/10.32782/uad.2022.3.5