ЕКСПОЗИЦІЙНІ МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ ТВОРІВ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ У ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТІ: ЗДОБУТКИ, ВТРАТИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Ірина Василівна Чмелик

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2022.3.13

Ключові слова:

Івано-Франківськ, виставки, експозиційні майданчики, візуальне мистецтво, музеї, мистецькі галереї.

Анотація

У роботі розглядаються виставкові простори Івано-Франківська, де експонуються твори візуального мистецтва. Висвітлюється діяльність найбільш знакових у художньому житті міста майданчиків, серед яких галерейні та музейні зали, приміщення навчальних закладів, бібліотек, крамниць, закладів громадського харчування, відкритих міських площ та просторів. Мета наукової розвідки: розкрити потенціал виставкових локацій для експонування творів візуального мистецтва в Івано-Франківську, простежити специфіку їх функціонування в хронологічному аспекті. Розглядається динамічний процес як здобутків в експозиційній діяльності міста, так і втрат виставкових приміщень, які свого часу ставали важливими для культурного життя міста, де відбувалися творчі акції світового масштабу. У роботі досліджується проблема браку виставкових приміщень в івано-франківських музеях. Простежуються пошуки нових експозиційних майданчиків у зв’язку зі зміною ролі та функцій мистецтва, його сприйняття глядачами в умовах постмодернізму, а також процесів, пов’язаних зі зміщенням акцентів та фокусів у сприйнятті і ретрансляції творів сучасного мистецтва. З’ясовано, що метою появи нових виставкових просторів у місті на початку ХХІ століття є формування більш виразного впливу артефактів на глядача, позбавлення певної епатажності, бажання зробити цей простір більш відкритим для комунікацій і дискусій. У статті використані такі методи: емпіричні, що сприяють виявленню одиничних фактів, спостереження за окремими виставками й арт-локаціями; аналітичні, за допомогою яких простежуються важливі процеси в експозиційній діяльності міста; систематизації та узагальнення, що допомагають зробити аргументовані висновки про стан, проблеми та перспективи виставкової галузі обласного центру.

Посилання

Архів Інституту Народознавства НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 466. Арк. 2.

Бабій Н. Станіславів – місто-музей і місто музеїв. Нові підходи в пошукові актуальних експозицій. Роль музею у збереженні, реставрації та популяризації культурного надбання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з нагоди 35-ліття заснування Музею Мистецтв Прикарпаття). Івано-Франківськ, 2015. С. 158–161.

В Івано-Франківську відкрили виставку, присвячену 30-річчю бієнале «Імпреза». URL: https:// www.youtube.com/watch?v=rzHWciVcA9Y

Галерея Арт на Мур. URL: https://www.facebook.com/GalereaArtNaMur (Допис від 06 вересня 21 року).

Звіжинський А. Станіслав Івано-Франківськ і його мистецтво (2018). URL: https://firtka.if.ua/blog/ view/stanislavivano-frankivsk-i-iogo-mistetstvo

Імпреза-89. URL: https://artmuseum.org.ua/index.php/zakhody/vystavky/48-impreza-1989 (дата звернення: 20.01. 2022).

Карась Г. Івано-Франківськ: культурно-мистецька хроніка Незалежності. Івано-Франківськ : «Нова Зоря», 2001.

Каталог першої виставки образотворчого мистецтва Станіславщини / fвт.-упоряд. Д. Іванцев. Станіслав, 1941. 36 с.

Підземний перехід «Вагабундо». URL: https://www.facebook.com/vagabundo.if

Храбатин Н. Перший музей Станиславова, 2011. URL: https://gk-press.if.ua/x4776/

Чмелик І. Експозиційне середовище музеїв Прикарпаття наприкінці ХХ–початку ХХІ століття. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2022. Вип. 52, т. 3. С. 96–103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-12

Як цитувати

Чмелик, І. В. (2022). ЕКСПОЗИЦІЙНІ МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ ТВОРІВ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ У ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТІ: ЗДОБУТКИ, ВТРАТИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Український мистецтвознавчий дискурс, (3), 108–114. https://doi.org/10.32782/uad.2022.3.13