СЕМАНТИКА ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКОГО ШИРОКОГО КОМІРУ WSḪ І УКРАЇНСЬКИХ БІСЕРНИХ ПРИКРАС

Автор(и)

  • Валерія Олександрівна Ломова
  • Андрій Ігорович Марковський

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2022.2.4

Ключові слова:

семантика, українські бісерні прикраси, давньоєгипетський широкий комір, декоративно- прикладне мистецтво, солярний культ, сакральний зміст.

Анотація

У межах статті вперше ґрунтовно досліджена спільна і відмінна семантика українських бісерних прикрас (силянок, ґерданів, криз) і давньоєгипетського широкого коміру wsḫ, що парадоксально повторюють форму і композиційні прийоми через важливість в обох високо розвинених культурах солярного культу. Залучені проілюстровані об’єкти художницею Світланою Нісмейко з фондів The Metropolitan Museum of Art і Львівського музею історії релігії. Недотичні релігійні уявлення християн, включаючи українців, і прихильників численних божеств, у даному випадку стародавніх єгиптян, через різні хронологічні межі й історичні події все одно містять суміжні етичні і моральні поняття. Християнство і давньоєгипетська релігійна практика взаємопов’язані через вплив останньої, що автор статті доводить за допомогою художньо- стилістичного і порівняльного методів дослідження на прикладі творів декоративно-прикладного мистецтва, виготовленими в різних природньо-кліматичних умовах, а відповідно відмінних суспільно-господарських укладів і нетипового для обох сприйняття навколишнього середовища, яке впливає на комплексне естетичне сприйняття реальності і перетворюється в традиції, уявлення про прекрасне, віру. Прикраси є універсальним способом поєднати релігію і естетику, присутню в цивілізації долині Нілу і дотепер в незалежній Україні. На основі написаних праць фахівцями у сфері єгиптології і українознавства встановлено спосіб передачі сакрального змісту у виробах з геометричним і рослинним орнаментами. Недостатня кількість інформації для проведення наукового дослідження компенсується паралелізмом і диференціацією художніх ознак, нівелюючи лакуни в обох галузях. Результати можуть бути використані для дослідження культур із солярною символікою, до яких відноситься українська, африканська, південноамериканська, чим не обмежується наведений перелік. Зважаючи на те, що тема являється чи не першою спробою порівняння українського і давньоєгипетського мистецтва, поле для дискусій залишається відкритим.

Посилання

Федорчук О.С. Українські народні прикраси з бісеру. Львів : Свічадо, 2007. С. 10, с. 59–63.

Brovarski, E. (1997). “Old Kingdom Beaded Collars”. In Jacke Phillips with Lanny Bell, Bruce B. Williams, James Hoch and Ronald J. Leprohon (eds.) Ancient Egypt, the Aegean, and the Near East. Studies in Honour of Martha Rhoads Bell, Volume 1. San Antonio : Van Siclen Books, p. 142.

Wilkinson, Richard. H. (2003). The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt. London : Thames & Hundson, pp. 55–56.

Історія декоративного мистецтва України : в 5 т. / НАН України. ІМФЕ ім. М. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник. Київ, 2011. Т. 3: Мистецтво другої половини XVI–XVIII століття. С. 84–85.

Український народний одяг / ред. : П. Одарченко, Г. Царинник. Toronto; Philadelphia : Світова Федерація Українських Жіночих Організацій, Комісія народного мистецтва, 1992. С. 193–201.

Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології. Київ : Мистецтво, 1995. С. 129–130.

Декоративно-прикладне мистецтво / Є.А. Антонович та ін. ; за ред. Т. О. Головіна . Львів : Світ, 1993. С. 48–63.

Кусайкіна Н.Д. Твоя країна – Україна. Енциклопедія українського народознавства / за ред. Р. Дерев’янченко. Харків : Школа, 2009. С. 403.

Мистецтвознавство' 03 : Публікації. Переклади. Панорама подій : наук. зб. / Спілка критиків та істориків мистецтва; Ін-т народознавства НАН України; Гол. ред. М. Станкевич. Львів, 2004. С.151–164.

McConnell, Sophie. (1991). Metropolitan jewelry. New York : The Metropolitan Museum of Art. P. 8–9.

Народні художні промисли УРСР : довідник / відп. ред. Р.В. Захарчук-Чугай. Київ : Наукова думка, 1986. C. 99–102.

Binder, Susanne. (2008). The Gold of Honour in New Kingdom Egypt. Australian Centre for Egyptology: Studies&Oxford : Aris and Phillips. P. 211–232.

Народна творчість та етнологія : № 4 / голов. ред. Г. Скрипник ; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2012. С. 33–45.

Remler, Pat (2006). Egyptian Mythology A to Z, Revised Edition. New York : Facts On File. P. 79.

Maravelia, Alicia. (2019). The Conception of the Cosmic Egg (Swḥt) in the ancient Egyptian and in the Orphic cosmovision," Shodoznavstvo, (83), pp. 25–52. DOI: 10.15407/skhodoznavstvo2019.01.025

Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. Москва : Ладомир, 1999. С. 127.

Schorsch, Deborah. (2000). “Gold in Ancient Egypt.” In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art. www.metmuseum.org/toah/hd/egold/hd_egold.htm. Retrieved from: http://www.metmuseum.org/toah/hd/egold/hd_egold.htm

Schorsch, Deborah. (2000). “Turquoise in Ancient Egypt.” In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art. www.metmuseum.org/toah/hd/turqe/hd_turqe.htm. Retrieved from: http://www.metmuseum.org/toah/hd/turqe/hd_turqe.htm

Peck, William H. (2013). The Material World of Ancient Egypt. Cambridge University Press. P. 154–156. DOI: 10.1017/CBO9781139034296.005.

Riccardelli, Carolyn. (2000). “Egyptian Faience: Technology and Production.” In Heilbrunn Timeline of Art History. New York : The Metropolitan Museum of Art. www.metmuseum.org/toah/hd/egfc/hd_egfc.htm. Retrieved from http://www.metmuseum.org/toah/hd/egfc/hd_egfc.htm

Maravelia, Alicia, & Guilhou, Nadine. (2020). The Minerals as Divine Epithets: Notes on the Use of Lapis Lazuli in Divine Epithets. Environment and Religion in Ancient and Coptic Egypt: Sensing the Cosmos Through the Eyes of the Divine, (pp. 195–204). Oxford: Archaeopress. DOI: 10.2307/j.ctv24trf4k.18

Faulkner, Raymond O. (1985). The Ancient Egyptian Book of the Dead. London : British Museum Publications. P. 155.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-12

Як цитувати

Ломова, В. О., & Марковський, А. І. (2022). СЕМАНТИКА ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКОГО ШИРОКОГО КОМІРУ WSḪ І УКРАЇНСЬКИХ БІСЕРНИХ ПРИКРАС. Український мистецтвознавчий дискурс, (2), 27–34. https://doi.org/10.32782/uad.2022.2.4