СИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА В ЖИВОПИСІ СОЦРЕАЛІЗМУ

Автор(и)

  • Світлана Валеріївна Долеско

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2022.2.1

Ключові слова:

семантика, соціальний патріотизм, одяг, образотворче мистецтво, образність.

Анотація

У статті представлено наукове дослідження, присвячене аспектам символізму національного вбрання українців у творах живопису періоду соціалістичного реалізму, що мав місце в ХХ столітті, за часів перебування України в складі СРСР. З’ясовано, що попри вимушене слідування соцреалістичним устоям, українські художники робили успішні спроби в своїх творах означувати національну приналежність, повагу до народної культури шляхом зображення персонажів у народному вбранні. Зокрема, в межах дослідження це зафіксовано та проаналізовано в творах Володимира Куткіна, Михайла Божія, Тетяни Яблонської, Федора Кричевського, Костянтина Ломикіна. Мета роботи – проаналізувати через призму основних тенденцій соціалістичного реалізму в образотворчому мистецтві стилістичне значення українського народного костюма. Методологія дослідження полягає у використання певних наукових підходів: аналітичного в ході вивчення літературних джерел за обраною темою статті; міждисциплінарного – для різностороннього дослідження фактологічного матеріалу та для підтвердження гіпотез; системного для застосування цілого спектру методів (мистецтвознавчого, біографічного, культурологічного, історичного, теоретичного узагальнення) – комплексно формуючи уявлення про заявлену проблематику. Наукова новизна полягає в тому, що вперше в сучасному мистецтвознавстві висвітлено художню спадщину епохи соціалістичного реалізму через символізм українського народного костюму як способу національної ідентичності художника, транслятором найважливіших сенсів епохи. Висновки. У публікації доводиться твердження: символізм українського народного костюма був вагомим транслятором соціально-політичної ситуації в період перебування України в складі СРСР, як трансляція своєрідного протесту мистецьких кіл проти знищення національної ідентичності українського народу. Він втілює національні виміри цієї ідентичності, світоглядні засади доби через висвітлення важливості смислових кодів у костюмі, його значущість для художників. Митці в епоху соціалістичного реалізму зображали елементи українського народного одягу таким чином, щоб він став зрозумілим представникам інших народностей і в різні історичні періоди. Аналіз картин дозволяє виявити багатство символічних форм представлення українського народного костюма, пов’язаних із побутовими та виробничими сферами життя, обставинами, епохальними особливостями. У своїй єдності вони впливають на сприйняття цілісного образу, що стало можливим внаслідок розкодування смислової інформації, відповідно до встановлених норм та тенденцій соціалістичного реалізму, усвідомлення відображеного досвіду персонажа. Життєпис виходить за межі територіальних, мовних, соціальних та інших обмежень.

Посилання

Богомазов О. Живопис та елементи. Наука і культура. Україна. 1989. Вип. 23. С. 458–466.

Драган Т. Словник художників України. Київ: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1973. 272 с.

Іванченко О. О. Традиції українського народного мистецтва в живописних композиціях Тетяни Яблонської. Інноваційні наукові дослідження: світові тенденції та регіональний аспект. 2020. С. 53–56.

Ільницька Л. Художня енергія балетного мистецтва у живописній пластиці Василя Братанюка та Костянтина Ломикіна. Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісник. Київ : Фенікс, 2014. № 10. С. 181–190.

Карпов В. В. Історичні витоки української військової символіки та її розвиток в незалежній Україні : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Переяслав-Хмельницький, 2015. 360 с.

Лебедєва К. Соцреалізм Володимира Куткіна. URL: https://uartlib.org/exclusive/sotsrealizmvolodymyra- kutkina/ (дата звернення: 20.07.2022).

Овчаренко Е. Таємнича сила картин Тетяни Яблонської. Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. 2017. № 9. С. 15.

Петрига П. Художні стилі та напрями у творчості художників живописців України ХІХ–ХХ ст. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/10816/1/6Petriga.pdf

Роготченко О. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм. Електронна бібліотека "Культура України". URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=1978 (дата звернення: 26.07.2022).

Скляренко Г. Я. Українські художники: з відлиги до Незалежності. Київ : Huss, 2020. 304 с.

Тарнашинська Л. Б. Соцреалізм як проекція тоталітаризму: природа художнього мислення. Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). 2008. Вип. 8. С. 120–132.

Хархун В. П. Соцреалізм у постсталінській літературі (українська проекція). Вісник Одеського національного університету. Серія : Філологія. 2013. Т. 18. Вип. 1(5). С. 190–197.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-12

Як цитувати

Долеско, С. В. (2022). СИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА В ЖИВОПИСІ СОЦРЕАЛІЗМУ. Український мистецтвознавчий дискурс, (2), 6–13. https://doi.org/10.32782/uad.2022.2.1