ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ШКОЛИ ЖИВОПИСУ В ПЕЙЗАЖАХ ГЕОРГІЯ ГЕОРГІЙОВИЧА ЧЕРНЯВСЬКОГО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2024.2.19

Ключові слова:

пейзажний жанр, імпресіонізм, українське мистецтво ХХ століття, мистецтво пленеру, класична школа пейзажу, пейзаж

Анотація

В статті досліджено творчість Георгія Георгійовича Чернявського з точки зору пейзажного жанру в класичному мистецтві України другої половини ХХ століття. Наголошено на тому, що твори майстра – є характерним проявом класичної дніпропетровської художньої школи. Охарактеризовано різноманітність сюжетів живописних творів. Їх стилістику виконання, художні засоби, технічні оберти, композиційні рішення тощо. Доведено, що творам майстра притаманні риси течії імпресіонізм. Простежено в творах майстра синтез пейзажного і історичного жанру. Що є важливою складовою для архівації історичної, культурної та соціокультурної спадщини Дніпропетровщини. Методи дослідження: пошуковий – знаходження доказових матеріалів для мистецтвознавчого аналізу художніх творів та формування тверджень, системний – вивчення творчої діяльності, біографії митця і систематизації опрацьованих матеріалів, аналітичний – порівняння і визначення, які художні риси притаманні оглядаємим творам, виявлення актуальності порушеної нами теми, моделювання – для виявлення впливу класичної художньої школи та її трансформацій, включаючи технічні і композиційні принципи, контекстуальний аналіз – вивчення культурної і соціокультурного контексту. Наукова новизна полягає в тому, що вперше описано стилістичні особливості пейзажів Г Чернявського з точки зору мистецтвознавчого аналізу. Досліджено схожість композиційних рішень, сюжетів, колориту творів майстра із творчістю К. Моне. Доведено притаманні риси імпресіонізму полотнам Г. Чернявського. Висновок: У дослідженні було виявлено нариси Дніпропетровської школи живопису у творах Георгія Чернявського. Митець зберіг традиції цієї класичної школи через відтворення пейзажних мотивів Дніпропетровщини застосовуючи відповідні техніки в живописі. В аналізі художнього стилю було виявлено симбіоз колірної гами, колориту та композиційних рішень. Це розширило технічний інструментарій для відтворення майстром сучасних акцентів у межах класичного живопису. Важливо зауважити, що Г. Чернявський інтегрував у своїх творах історичні та культурні особливості дніпропетровського регіону, це є – ціною історичною пам’яткою. Визначено в одному з художніх періодів майстра поєднання пейзажного та історичного жанру. Наголосивши на цьому ми зазначили, що це унікальний феномен, який свідчить про вагомий внеском в жанрове мистецтво. Творчість майстра є актуальною і важливою для сучасного мистецтвознавства, через новітній підхід у відображені класичних цінностей і традицій дніпропетровської художньої школи.

Посилання

Чернявська Т. Георгію Чернявському було б 95. Образотворче мистецтво. 2019. Ч. 2. С. 86–87.

Чернявський К. Виставка родини Чернявських. Образотворче мистецтво. 2024. Ч. 4. С. 146–147.

Георгій Георгійович Чернявський: майстер ліричного та індустріального пейзажу. Дніпро Культура. URL: https://www.dnipro.libr.dp.ua/Heorhiy_Chernyavskyy Дата публікації: 28.11.2020. (дата звернення 10.04.2024).

Українські радянські художники : довідник. Київ : Мистецтво, 1972. 759 с.

Люди і долі / упоряд. В.В. Слобода. Дніпропетровськ : Ліра, 2008. 336 с.

Енциклопедія українознавства : в 11 т. / гол. ред : В. Кубійович ; Наукове товариство імені Шевченка. Нью-Йорк : Молоде життя, 1984. 4015 с.

Теорія українського мистецтва. Радянське мистецтво: вибрані твори. Київ : Мистецтво, 1968. Т. 6. 452 с.

Художники Дніпропетровщини. Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2004. 383 с.

Українська та зарубіжна культура. Київ : ЦУЛ, 2002. 508 с.

Пилипчук В. Історична картина в сучасному мистецтві ХХІ століття на прикладі картини Вікторії Пилипчук «Очі війни» : маг. кв-на р. образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація : 21.11.23 / Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Київ, 2023. 25 арк. Репозиторій Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. URL: http://195.20.96.242:5068/kvnaoma-xmlui/handle/123456789/578

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-05

Як цитувати

Чернявський, К. В., Чернявська, Т. В., & Пилипчук, В. В. (2024). ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ШКОЛИ ЖИВОПИСУ В ПЕЙЗАЖАХ ГЕОРГІЯ ГЕОРГІЙОВИЧА ЧЕРНЯВСЬКОГО. Український мистецтвознавчий дискурс, (2), 161–168. https://doi.org/10.32782/uad.2024.2.19