ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА ТА ЕТИКА ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ТВОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2024.2.15

Ключові слова:

штучний інтелект, генеративні моделі, авторське право, етика, антропоморфізація, датасети, мистецтво

Анотація

У статті досліджено комплекс проблем, пов’язаних з авторством та етикою використання генеративних моделей штучного інтелекту для створення візуальних творів. Розглянуто принципи функціонування провідних платформ, таких як DALL-E, Midjourney та Stable Diffusion, що дозволяють генерувати високоякісні зображення на основі текстових описів. Особливу увагу приділено питанню формування масштабних датасетів, які використовуються для навчання цих моделей. Відзначено, що такі датасети, зокрема LAION-5B, часто містять мільйони творів реальних митців, включених без їхньої явної згоди та належної компенсації. Це породжує ряд етичних і правових проблем, адже художники та фотографи можуть розглядати таке використання своїх робіт як порушення їхніх авторських прав на відтворення, розповсюдження та переробку творів. Висвітлено й інші проблемні аспекти, зокрема потенційне розмивання цінності оригінальної творчості в умовах розвитку ШІ-технологій та ризики створення образливого чи шкідливого контенту алгоритмами, що відтворюють упередження, наявні в навчальних даних. Зазначено, що ці питання є предметом активних дискусій та судових спорів, які можуть мати далекосяжні наслідки для регулювання сфери ШІ та захисту інтелектуальної власності. Окрему увагу приділено психологічному аспекту проблеми, а саме впливу антропоморфізації ШІ на сприйняття відповідальності. Дослідження показують, що приписування ШІ людських якостей може змінювати розподіл відповідальності між алгоритмом та користувачем, розмиваючи етичні межі. У статті запропоновано можливі шляхи узгодження інтересів різних сторін, зокрема створення компенсаційних фондів для митців, чиї твори використовуються в ШІ, розробку стандартизованих ліцензій, адаптацію законодавства та впровадження технологічних рішень для забезпечення прозорості й контролю. Підкреслено необхідність міждисциплінарного діалогу за участі митців, розробників, правників та інших зацікавлених сторін задля вироблення збалансованих рішень, які дозволять розкрити потенціал генеративних моделей ШІ в мистецтві, поважаючи права та інтереси творців і суспільства.

Посилання

Who gets credit for ai-generated art? / Z. Epstein et al. IScience. 2020. Vol. 23, no. 9. P. 101515. URL: https://doi.org/10.1016/j.isci.2020.101515 (дата звернення: 19.05.2024).

Jerrentrup M. Imagine art: the status of works generated by artificial intelligence. International journal of cultural studies. 2024. URL: https://doi.org/10.1177/13678779241252664 (дата звернення: 19.05.2024).

Vesala J. Developing artificial intelligence-based content creation: are EU copyright and antitrust law fit for purpose?. IIC – international review of intellectual property and competition law. 2023. URL: https://doi.org/10.1007/s40319-023-01301-2 (дата звернення: 19.05.2024).

Midjourney terms of service. Midjourney Documentation and User Guide. URL: https://docs.midjourney.com/docs/terms-of-service (дата звернення: 19.05.2024).

Terms of use – stability AI. Stability AI. URL: https://stability.ai/terms-of-use (дата звернення: 19.05.2024).

Are the images generated by openai dalle commercially available and who owns the copyright? – Microsoft Q&A. Microsoft Learn: Build skills that open doors in your career. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/1481991/are-the-images-generated-by-openai-dalle-commercia (дата звернення: 19.05.2024).

Голубенко О. І., Підмогильний О. О. Generative pre-trained transformer 3. ITSynergy. 2022. No. 2.

P. 19–27. URL: https://doi.org/10.53920/its-2022-2-2 (дата звернення: 19.05.2024).

Midjourney. URL: http://www.midjourney.com (дата звернення: 19.05.2024).

Stability AI. URL: https://stability.ai/ (дата звернення: 19.05.2024).

Laion-5b: a new era of open large-scale multi-modal datasets | laion. LAION. URL: https://laion.ai/blog/laion-5b/ (дата звернення: 19.05.2024).

Homepage – creative commons. Creative Commons. URL: https://creativecommons.org/ (дата звернення: 19.05.2024).

DeepLearning.AI. The story of LAION, the dataset behind stable diffusion. The Story of LAION, the Dataset Behind Stable Diffusion. URL: https://www.deeplearning.ai/the-batch/the-story-of-laion-the-datasetbehind-stable-diffusion/ (дата звернення: 19.05.2024).

Stability AI, Midjourney should face artists’ copyright case, judge says. Reuters. URL: https://www.reuters.com/legal/litigation/stability-ai-midjourney-should-face-artists-copyright-case-judgesays-2024-05-08/ (дата звернення: 19.05.2024).

Wilkins A. Microsoft’s Copilot code tool faces the first big AI copyright lawsuit. New Scientist. URL: https://www.newscientist.com/article/2346217-microsofts-copilot-code-tool-faces-the-first-big-ai-copyrightlawsuit/(дата звернення: 19.05.2024).

WikiArt.org – visual art encyclopedia. www.wikiart.org. URL: https://www.wikiart.org/en/about (дата звернення: 19.05.2024).

McKay C. UK court advances getty’s copyright suit against stability AI: a deep dive into the legal battle. Maginative. URL: https://www.maginative.com/article/uk-court-advances-gettys-copyright-suitagainst-stability-ai-a-deep-dive-into-the-legal-battle/ (дата звернення: 19.05.2024).

EU says generative AI makers must declare copyrighted content. Tech Monitor. URL: https://techmonitor.ai/technology/ai-and-automation/generative-ai-european-union-eu-copyright (дата звернення: 19.05.2024).

Lovato J. Foregrounding artist opinions: A survey study on transparency, ownership, and fairness in AI generative art. Arxiv: computers and society. URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.15497.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-05

Як цитувати

Санніков, Є. В. (2024). ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА ТА ЕТИКА ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ТВОРІВ. Український мистецтвознавчий дискурс, (2), 132–140. https://doi.org/10.32782/uad.2024.2.15