РОЗРОБКА ОБРАЗУ УКРАЇНСЬКОЇ ДІВЧИНИ ПРИ СТВОРЕННІ ЦИФРОВИХ ІЛЮСТРАЦІЙ ДО НАСТІННОГО ПЕРЕКИДНОГО КАЛЕНДАРЯ НА 12 МІСЯЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2024.2.14

Ключові слова:

графічний дизайн, дизайнерська діяльність. цифрова ілюстрація, настінний перекидний календар на 12 місяців, культурна спадщина, національно-культурна ідентичність, естетична цінність, естетичний смак, естетична компетентність дизайнера

Анотація

Стаття присвячена аналізу ролі етнічного стилю для розвитку українського дизайну в умовах сучасних суспільних трансформацій, суспільних викликів та загроз. Ми стверджуємо про цінність врахування вимог української національно-культурної традиції та здобутків багатої національної мистецької спадщини при здійсненні дизайнерських розробок, зокрема як джерела для формотворчих ідей графічного дизайнера. А також треба наголосити, що збереження національно-культурної ідентичності українства, як чільної нації нашої держави, потребує консолідованих зусиль представників різних творчих спеціальностей, в тому числі культурологів, митців та дизайнерів. Естетична свідомість молодих дизайнерів значно стимулюється до розвитку через ґрунтовне вивчення вітчизняного художнього спадку. Так само стимулюється й розвиток естетичних та художніх смаків, ідеалів і поглядів молодих дизайнерів. А це допомагає їм здійснювати творчий пошук і сприяє появі у них нових цікавих дизайнерських розробок чи художніх проектів, а також допомагає зростанню конкурентоспроможності вітчизняних виробників. Нами здійснено на основі цифрового живопису розробку 13 ілюстрацій жіночих фігур, а саме молодих українок в національному одязі, для настінного перекидного календаря на 12 місяців «Рідна Україна». Створенню цих ілюстрацій передував поглиблений аналіз українського національного одягу і жіночих прикрас різних регіонів України (період ХІХ – початку ХХ століття). Пошук формотворчих ідей для ілюстрацій календаря здійснювався не тільки через використання етнографічних матеріалів, а й на основі вивчення картин відомих українських художників. Це дозволило з’ясувати характерні елементи одягу, із врахуванням змін за порами року, а також популярні прикраси українських дівчат. На основі цього нами здійснювалась розробка креативної ідеї при дизайн-проектуванні календаря. Основою для створення стилізованих зображень персонажів і фонів ілюстрацій для перекидного календаря та його обкладинки виступили ідеї про чотири пори року, українську жінку як Берегиню родинних і сімейних цінностей, важливості різноманіття декоративних елементів як «втечі від одноманітності» в одязі та прикрасах українських дівчат.

Посилання

Борщова С. П. Особливості використання засобів растрової графіки в сучасному цифровому мистецтві та дизайні. Наукові розробки молоді на сучасному етапі: зб. тез і доп. XVI Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів, м. Київ, 27-28 квіт. 2017. Київ: КНУТД, 2017. С. 500–501.

Весільний спадок. Документальний фільм – відео-матеріал. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2oUxozBmQrA&ab_channel=FILM.UAGroup (дата звернення: 10.05.2024).

Вишиванка Франка з альбому Пчілки. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3246774-visivanka-franka-z-albomu-pcilki.html (дата звернення: 10.05.2024).

Вишивка Лесі Українки. URL: https://www.prekrasastudio.com/blog/63-vyshyvka-lesi-ukrainky (дата звернення: 10.05.2024).

Відкрита скриня. URL: https://vskrynia.com.ua/ (дата звернення: 15.05.2024).

Долеско С. В. Символічне значення українського народного костюма в живописі соцреалізму. Український мистецтвознавчий дискурс. 2022. № 2. С. 6–13. URL: https://doi.org/10.32782/uad.2022.2.1 (дата звернення: 15.05.2024).

Єжова О., Болдирева О., Басова Ю. Сучасний дизайн календарної продукції. Актуальні проблеми сучасного дизайну: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 квіт. 2021. Київ: КНУТД, 2021. С. 42–45.

Косміна О. Ю. Традиційне вбрання українців. Т. I: Лісостеп. Степ. Київ: Балтія-Друк, 2008. 160 с.

Косміна О. Ю. Традиційне вбрання українців. Т. II: Полісся. Карпати. Київ: Балтія-Друк, 2008. 160 с.

Міщенко І. І. Народне вбрання в образотворчості Буковини ХX–ХXI століття. Український мистецтвознавчий дискурс. 2022. № 2. С. 35–41. URL: https://doi.org/10.32782/uad.2022.2.5

Музей Івана Гончара – веб-сайт. URL: https://honchar.org.ua (дата звернення: 15.05.2024) 12. Несен І. І. Роль українського народного костюма в створенні образів у кінематографі ХХ століття. Український мистецтвознавчий дискурс. 2022. № 2. С. 42–48. URL: https://doi.org/10.32782/uad.2022.2.6

Поліщук О., Погосьян Д. Розробка настінного перекидного календаря в українському етностилі та його пріоритети. Актуальні проблеми сучасного дизайну: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 27 квітня 2023 року: у 2 томах. Київ: КНУТД, 2023. Т. 2. С. 367-370.

Поліщук О. П., Погосьян Д. Р. Специфіка дизайну настінного перекидного календаря в етностилі: соціокультурний та естетичний виміри. Соціально-гуманітарні студії: інновації, виклики та перспективи: матеріали І Міжнар. наук. конф., м. Житомир, 27–28 квіт. 2023 р. Житомир: Житомирська політехніка, 2023. С. 220-222.

Прем'єра: Тіна Кароль, Джамала та ще 13 зірок у календарі «Щирі. Свята». URL: https://elle.ua/ludi/novosty/premra-tna-karol-dzhamala-ta-shche-13-zrok-znyalisya-u-kalendar-shchir-svyata/ (дата звернення: 10.05.2024).

Сібрук А. В., Литвинська С. В., Кошетар, У. П. Значення прикрас в українській культурі: від найдавніших часів до воєнних реалій сьогодення. Український мистецтвознавчий дискурс. 2022. № 3. С. 93–100. URL: https://doi.org/10.32782/uad.2022.3.1

Спадок/Spadok. Дніпропетровська область – відео-матеріал. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ykh_AjAtW58&list=PL1PP_OaYvIQVFh2w44tvLc82-iwUkQYPq&index=4&ab_channel=FILM.UAGroup (дата звернення: 15.05.2024).

Тарасенко Ю. М. Внутрішня мотивація особистості до пізнання мистецтва. Український мистецтвознавчий дискурс. 2022. № 1. С. 40–51. URL: https://doi.org/10.32782/uad.2022.1.5.

Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту – веб-сайт. URL: https://skansen.cv.ua/index.htm (дата звернення: 15.05.2024).

«Щирі. Спадщина»: календар українських костюмів. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-38301568 (дата звернення: 15.05.2024).

«Щирі-2019»: благодійний календар українських костюмів XIX ст. URL: https://www.youtube.com/watch?v=NYjxvqASDao (дата звернення: 15.05.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-05

Як цитувати

Поліщук, О. П., & Погосьян, Д. Р. (2024). РОЗРОБКА ОБРАЗУ УКРАЇНСЬКОЇ ДІВЧИНИ ПРИ СТВОРЕННІ ЦИФРОВИХ ІЛЮСТРАЦІЙ ДО НАСТІННОГО ПЕРЕКИДНОГО КАЛЕНДАРЯ НА 12 МІСЯЦІВ. Український мистецтвознавчий дискурс, (2), 122–131. https://doi.org/10.32782/uad.2024.2.14