ІСТОРИКО-МИСТЕЦТВОЗНАВЧЕ ПІДҐРУНТЯ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ УКРАЇНСЬКОЇ УПАКОВКИ (НА ПРИКЛАДІ РОЗРОБОК СТУДЕНТІВ ХДАДМ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2024.2.13

Ключові слова:

український дизайн упаковки, історико-мистецтвознавче підґрунтя, етнодизайн, сучасний дизайн, культурна ідентичність, екологічність

Анотація

У статті досліджено історико-мистецтвознавче підґрунтя сучасного дизайну української упаковки, використовуючи приклади проєктів студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв (ХДАДМ). Зокрема, аналізуються роботи Марії Виноградової та Олени Двухглавової, які демонструють унікальне поєднання національних мистецьких традицій і сучасних дизайнерських рішень. Студентські роботи, що інтегрують етнодизайн та традиційні мотиви, можуть служити прикладом для створення сучасних екологічних пакувальних рішень, зберігаючи при цьому культурну ідентичність та спадщину. Розглянуто історичний контекст використання упаковки в Україні від давніх часів до сьогодення, акцентуючи увагу на значенні гончарства та інших традиційних ремесел у формуванні сучасних підходів до дизайну упаковки. Показано, що використання українських орнаментів і технік у сучасному дизайні упаковки сприяє збереженню національної культурної спадщини та підвищенню естетичної привабливості продукції. Дослідження підкреслює важливість культурної ідентичності в умовах глобалізації, демонструючи, як історичні мотиви можуть бути інтегровані в сучасний контекст для створення конкурентоспроможної продукції на міжнародному ринку. Дослідження також розглядає використання графічних елементів як засобу комунікації культурних цінностей. Розглянуто роль видатних українських митців, зокрема Георгія Нарбута, у формуванні національного стилю та вплив їх творчості на сучасних дизайнерів. У статті визначено перспективи подальших досліджень, включаючи аналіз впливу інших відомих українських художників на сучасний дизайн упаковки та вивчення методів підвищення екологічності пакувальних матеріалів.

Посилання

The Evolution of Packaging Design. Designhill, 2018. URL:https://www.designhill.com/design-blog/the-evolution-of-packaging-design/

Ткаченко М. Дзеркало тижня, 2022. URL: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/na-khersonshchini-pid-chasbudivnitstva-fortifikatsijnikh-sporud-znajshli-davnorimske-poselennja-.html

Жарких Л. 900 років античної Греції на Херсонщині. ВВС News Україна. Херсон, 2021. URL:https://www.bbc.com/ukrainian/features-56040400

Мельник О. М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні. Цивільно-правовий аспект: монографія. Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. 137 с.

Іванова Л. О., Малих В. П., Соколова О. П. Еволюція і дизайн торгових марок : навчальний посібник. Одеса : Астропринт, 2018. 10 с.

Шилович Т. Б. Основи конструювання упаковок: конспект лекцій, р. 1, з навчальної дисципліни з основ конструювання упаковок. Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2017. 57 с.

Кагарлицький М. З глибин українських тисячоліть // Підгора В., Ханко О. Камінний спалах: Петро Печорний. Кераміка і графіка. Київ: О. Ханко, 2007. 25 с.

Оршанський Л. В. Декоративно ужиткове мистецтво та етнодизайн – традиції і сучасність у художньо трудовій підготовці майбутніх учителів трудового навчання. №1, 2000. 82 с.

Contemporary ukrainian crafts | традиційні ремесла у сучасному виконанні / Люсія Бондар та ін. Київ : CP Publishing, 2024. 272 с.

Гулей О. В. Декоративно-прикладне мистецтво: навчальний посібник. Суми : СумДПУ ім. А.С. Маканенка, 2010. 152 с.

Історія реклами : конспект лекцій / укладач Н. С. Подоляка. Суми : Сумський державний університет, 2015. 193 с.

Бітаєв В. Вплив етномистецьких традицій на розвиток рекламної графіки в Україні. Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Вип. № 7 (18). Київ : Фенікс, 2015. 208 с.

Боряк О. О. Україна: етнокультурна мозаїка. Київ : Либідь, 2006. 326 с.

Тєлєтов О. С., Шатова В. М. Упаковка як об’єкт інноваційного маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій, №2, 2014. 20 с. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/

Нагорна О. Георгій Нарбут; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. Харків : Фоліо, 2021. 121 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-05

Як цитувати

Маслак, В. І. (2024). ІСТОРИКО-МИСТЕЦТВОЗНАВЧЕ ПІДҐРУНТЯ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ УКРАЇНСЬКОЇ УПАКОВКИ (НА ПРИКЛАДІ РОЗРОБОК СТУДЕНТІВ ХДАДМ). Український мистецтвознавчий дискурс, (2), 114–121. https://doi.org/10.32782/uad.2024.2.13