ЦИФРОВЕ МИСТЕЦТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТРАДИЦІЙНЕ МИСТЕЦТВО ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2024.2.7

Ключові слова:

традиційне мистецтво, цифровий живопис, комп’ютерне мистецтво, цифрові технології

Анотація

Стаття присвячена аналізу впливу цифрового мистецтва на традиційні жанри живопису. Цифровий живопис стає не лише важливим складником сучасної культури, але і значним фактором в еволюції традиційних форм мистецтва. Цифровий живопис показав свої безперечні відмінності перед традиційними видами образотворчого мистецтва. По-перше, завдяки неймовірній гнучкості та швидкості графічних редакторів. По-друге, завдяки можливості внесення коректив як у сам процес створення художнього твору, так і в кінцевий результат. Крім того, цифрове мистецтво відкриває нові горизонти для художників, дозволяючи їм експериментувати з інноваційними техніками та матеріалами, які раніше були недоступні. Це сприяє зростанню їхньої креативності та поповненню арсеналу засобів виразності, що розширює можливості для самовираження митців. Відкриття онлайн-платформ для публікації та обміну цифровими творами дозволяє художникам з усього світу ділитися своєю творчістю, що збільшує різноманіття інтерпретацій та поглиблює культурний діалог. Таким чином, цифрове мистецтво не лише трансформує традиційні жанри живопису, а й відкриває нові шляхи для співпраці, творчого розвитку та взаємодії між художниками та глядачами. До того ж цифрове мистецтво вносить вагомий внесок у розвиток сучасних технологій, стимулюючи інновації у галузі програмного забезпечення, комп’ютерної графіки та візуалізації. Однак разом з усіма своїми перевагами цифрове мистецтво також поставило перед собою нові виклики та питання щодо автентичності та оригінальності, що стимулює пошук нових шляхів до обґрунтування у контексті значення та майстерності у сучасному технологічному мистецтві. Інтеграція цифрового живопису в традиційне мистецтво стане новим витком у всесвітній художній історії живопису, сформувавши новий етап у його еволюції, де традиційні методи зливаються з новаторськими технологіями, створюючи нові мистецькі твори, які назавжди залишаться в історії мистецтва.

Посилання

Білецька Н. Цифрове мистецтво як засіб формування сучасної культури. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». 2020. № 27 С. 36–43.

Городецький В. Комп’ютерні технології в мистецтві : навчальний посібник. Івано-Франківськ :Симфонія форте, 2018. 52 с.

Євтушенко О. Взаємодія глядача з мистецтвом у цифровій епосі. Культурологія: актуальні проблеми, 2020. С. 25–31.

Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. Київ : Ваклер; Рефел-Бук, 2001. 656 с.

Чембержі Д., Пашукова С., Єрмак І. Цифрове мистецтво у соціально-культурному просторі: вплив, взаємодія та перспективи. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2023. С. 144–149.

Алєксєнко. Н. Цифрове мистецтво: українські художники, які змінюють реальність. 2022. URL: https://ukrainianmoment.format21.org/uk/kultura/cyfrove-mystectvo-ukrayinski-hudozhnyky/ (дата звернення: 01.04.2024).

Альтман Д. NFT: що це таке і як працює. 2021. URL: https://bazilik.media/nft-shcho-tse-take-i-iakpratsiuie/(дата звернення: 01.04.2024).

Грау О. Медіаарт потребує дослідження та архівів. 2011. URL: https://www.lvivcenter.org/discussions/a-lecture-by-prof-oliver-grau-2/ (дата звернення: 02.04.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-05

Як цитувати

Капустін, П. Р. (2024). ЦИФРОВЕ МИСТЕЦТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТРАДИЦІЙНЕ МИСТЕЦТВО ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ. Український мистецтвознавчий дискурс, (2), 61–65. https://doi.org/10.32782/uad.2024.2.7