УТОЧНЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ В СФЕРІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТИЛЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2023.6.8

Ключові слова:

художній текстиль, арттекстиль, концептуальний текстиль, мінітекстиль, текстильний відео-арт, текстильна фотографія

Анотація

В статті авторкою досліджено питання сучасної термінології художнього текстилю, яка існує з світовому та українському мистецтвознавстві, проведено короткий аналіз видів цього мистецького напряму. Визначено, що зміни в самій парадигмі текстильного мистецтва значно вплинули на появу нових терміні та розширення існуючих. З’ясовано, що низка ключових понять мають чіткі визначення, а деякі потребують уточнення, а також виявлено найбільш дискурсивні аспекти семантичного змісту. Дослідження показало існування синонімічних термінів «арттекстиль», «художній текстиль», «мистецтво текстилю» в українській мові, для формування чітких визначень було проаналізовано відтінки лексичного значення. Метою публікації є виклад існуючих термінів, які існують в зарубіжному й українському науковому обігу, визначення розбіжностей в значеннях, формулювання чітких понять і окреслення сфери застосування. В ході дослідження було виявлено, що взаємодія із сучасними технологіями та експериментальні методи впливають на створення нових форм і виразів у художньому текстильному мистецтві. Окрім того, розглянуті аспекти ідентифікації художнього текстилю розкривають його значущість як митцям, так і глядачам у сучасному візуальному середовищі. Ціллю статті є введення в науковий обіг нещодавно утворених позначень для таких видів текстильних творів, як «текстильна фотографія», «текстильний відео-арт», які є новими для української мистецтвознавчої науки. Досліджено і систематизовано поняття, які стосуються текстильних мистецьких творів в залежності від їх форми: площинні, об’ємно-просторові та текстильне середовище, а також мінітекстиль; розглянуто вживання терміну «концептуальний текстиль». Крім того в статті авторкою підкреслюється важливість ідентифікації арттекстилю як частини сучасного візуального мистецтва та вихід за межі декоративно-прикладного напрямку, а також необхідність постійного оновлення та розширення термінологічної бази у сфері художнього текстилю, щоб відобразити сучасні тенденції та напрями розвитку цього мистецького жанру. Для досягнення поставлених завдань було використано метод термінологічного аналізу.

Посилання

Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник : в 2 т. / заг. ред. Я.П. Запаско. Львів : Афіша, 2000. Т. 2. 400 с.

Colchester C. Textiles today: a global survey of trends and traditions. London : Thames & Hudson, 2007. 208 p.

Кусько Г.Д. Сучасний український текстиль: еволюція, досвід, перспективи. Студії мистецтвознавчі. 2009. № 1. С. 113–117.

Avila S. Geometry Awry: Creating Structure and Form with Dissolvable Fabric. Ars Textrina : International Textiles Conference Abstracts, University of Leeds, UK, 2005. P. 41–46.

Шнайдер А.Б. Сучасна українська термінологія художнього текстилю та текстильного арт-дизайну. Мистецтвознавство. 2014. № 5. С. 137–144.

Луковська О.І. Експериментальний текстиль України у форматі виставкової діяльності. Дизайн: історія, теорія, практика. 2018. № 5. С. 34 – 37.

Hemming J. Defining a Movement: Textile & Fibre Art. URL: https://www.jessicahemmings.com/defining-a-movement-textile-fibre-art/ (дата звернення: 14.11.2023).

16th International triennial of tapestry. Lodz : Centralne Muzeum Wlokiennictwa, 2019. 228 p.

Oficial site of World Textil Art organization. URL: https://www.wta-online.org/ (дата звернення: 03.12.2023).

Вишеславський Г.А. Відео-арт. Сучасне мистецтво : наук. зб. ін-ту проблем сучас. мист-ва Акад. мист-в України, Вип. VI. Київ : Фенікс, 2009. С. 53-70.

Печенюк Т.Г. Шаліли, шаліємо, чи будемо шаліти далі? Студії мистецтвознавчі. 2009. № 1 (25). С. 100–106.

Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / ред. рада : Г.А. Скрипник (гол.) та ін., Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2016. Т. 5. С. 309–322.

Наумчук М.В. Ключові питання до термінології сучасного художнього текстилю та концептуального мистецтва. Сьомі Платонівські читання : тези доповідей міжнар. наук. конф., м. Київ, 23 листопада 2019 р. Київ, 2020. С. 123–124.

Schellekens E. Conceptual art. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: https://plato.stanford.edu/entries/conceptual-art/ (дата звернення: 20.11.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Наумчук, М. В. (2023). УТОЧНЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ В СФЕРІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТИЛЮ. Український мистецтвознавчий дискурс, (6), 65–72. https://doi.org/10.32782/uad.2023.6.8