СИМВОЛ ЯК СТЕРЕОТИПНЕ ЯВИЩЕ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2023.6.3

Ключові слова:

символ, стереотип, культура, традиція, мистецький образ народного костюма

Анотація

У статті проаналізовані основні принципи та приклади використання символу як стереотипного явища в сучасній українській культурі, через які натепер транслюються й інтерпретуються надбання традиційної культури. Охарактеризовано смисли й взаємозв’язок понять «символ», «культура», «стереотип», з огляду на те, що за мету дослідження було обрано аналіз символу як стереотипного явища в культурі. Теоретична основа дослідження грунтується на працях таких науковців як Н. Арутюнова, В. Головей, Т. Грушевицька, С. Долеско, І. Живіцька, Е. Кассірер, В. Карпов, М. Кочерган, Ю. Куліш, С. Лангер, К. Леві-Стросс, О. Потебня, К. Свасьян, К. Юнг та інші. Наукова новизна. Попри високий рівень опрацювання проблематики символу в культурі, в статті вперше символ розглядається з урахуванням розвитку культури та мистецтва в Україні останніх років, зі зверненням до історичної ретроспективи проблематики – поняття «символ» роз’яснюється за допомогою предметного аналізу ряду мистецьких продуктів та соціальних ініціатив. Висновки. У даному дослідженні з’ясовано, що існування стереотипних символів в українській культурі має позитивну й негативну сторони, що доведено способом аналізу кінофільмів, відеокліпів, виставок творів образотворчого й декоративного мистецтва, фестивального руху й благодійних ініціатив. Встановлено, що поширення таких символів (елементів традиційного костюма та народного побуту, фітоморфних символів та ін.) на сьогодні є масовим та зустрічається фактично у всіх сферах життя сучасної людини. З’ясовано, що система символів, сформованих під впливом розвитку нації, слугує базою для формування стереотипів, що формує уявлення про культуру.

Посилання

Бичков’як О. В. Символ – ключ до культури людства. Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса, 2017. Вип. 17. С. 7 ̶ 9.

Долеско С., Алєксєєва А. Образ Лесі Українки в національній валюті як символ української державності. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. Т. 1. № 55. С. 66–72. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/55-1-10

Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. В. П. Коцура. Корсунь‑Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2015. 912 с.

Єрмолаєва В. С., Нікішенко Ю. І. Явище «шароварщини»: пошук дефініції. Магістеріум. Київ, 2017. Вип. 68. С. 27–31.

Живіцька І. Символ як стереотипизоване явище культури (на матеріалі українських паремій). Наукові записки. Кривий Ріг, 2009. Вип. 81 (3). С. 271 ̶ 275.

Карпов В. Історичні витоки української військової символіки та її розвиток в незалежній Україні : дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01. Переяслав-Хмельницький, 2015. 464 с.

Кемпіон М. Як людство любило свастику, поки Гітлер її не вкрав. BBC News Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2014/10/141026_swastika_world (дата звернення: 23.11.2023).

Онацький Є. Українська мала енциклопедія : у 4 т. Буенос-Айрес, 1960.

Стереотип. Велика Українська Енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B5 %D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF (дата звернення: 22.11.2023).

Symbol. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/symbol (дата звернення: 22.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Долеско, С. В., Козачок, Є. С., & Юрченко, М. В. (2023). СИМВОЛ ЯК СТЕРЕОТИПНЕ ЯВИЩЕ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. Український мистецтвознавчий дискурс, (6), 22–31. https://doi.org/10.32782/uad.2023.6.3