ХУДОЖНІЙ АНАЛІЗ СКЛЯНИХ ВИРОБІВ, ЗНАЙДЕНИХ У РОЗКОПКАХ ЯРОСЛАВА ПАСТЕРНАКА НА ЛЬВІВЩИНІ 1936–1944 РОКІВ

Автор(и)

  • Маргарита Костянтинівна Пугаченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2023.5.11

Ключові слова:

прикраси, скляні артефакти, скло, середньовіччя, Київська Русь, археологія, Галицько- Волинське князівство, Ярослав Пастернак

Анотація

Статтю присвячено детальному мистецтвознавчому аналізу унікальних скляних прикрас середньовічного періоду, виявлених під час археологічних розкопок у Галичі. Вперше опубліковані дані про скляні знахідки з роз- копок видатного вченого Ярослава Пастернака на Львівщині 1936–1944 років. Окреслено основні віхи науко- вого шляху вказаного вченого та здійснено аналіз значення його відкриттів для історії мистецтва України. З’ясовано що, скляні прикраси з розкопок Я. Пастернака збережені у колекції Львівського історичного музею і відкривають нові перспективи вивчення мистецької спадщини Галицько–Волинського князівства. Вперше представлено мистецтвознавчий аналіз цих скляних виробів, що демонструють різноманітність та високу якість виробництва у середньовічних майстрів. Особливу увагу приділено чотирьом археологічним локаціям: Крилос, Зеленче, Підгірці та Белз. Кожне з цих місць має свою унікальну історію і розглядається окремо в істо- рико-культорному аспекті. Подано загальні відомості щодо виробництв скляних прикрас на теренах сучасної України в добу з античного часу і до Середньовіччя. Дослідження базувалось на статистичному та худож- ньому аналізі всіх знахідок за наступними характеристиками: колір, прозорість, тип поверхні та різнома- ніття декоративного оздоблення. Окремо здійснена спроба проаналізувати техніку виготовлення браслетів, уведених до наукового обігу згаданим вченим. При цьому слід зазначити, що статистичний аналіз знахідок по всім локаціям демонструє спільні тенденції і розбіжності у виробах при їх виготовленні. Мистецтвознавчий аналіз цих предметів дозволяє краще зрозуміти мистецькі традиції та культурну спадщину у галузі худож- нього скла Галицько–Волинського Русі. Описані прикраси не лише розкривають технічні аспекти виготовлення скла, але й свідчать про високий рівень естетики та художньої майстерності середньовічних склярів.

Посилання

Антонюк Н. Організаційна діяльність західноукраїнських вчених у роки Другої світової війни.

Збірник праць науково-дослідного центру періодики. Issue 7. P. 144–152.

Антонович О. Про 156-й том Записок

Наукового

товариства

імені

Шевченка,

який не вийшов

друком

у 1939 році.

. Додаток: Загальні збори – надзвичайні Наукового товариства

ім. Шевченка

у Львові

дня 14 січня 1940 р. в салі Культурно-історичного музею НТШ. ("Записки товариства імені Шевченка"

Series)Vol. ССХХІІ, 1991. P. 427–434.

Балагурі Е. А. Ярослав Пастернак – дослідник старожитностей українських Карпат. ("Історія"

Series)Issue 4. P. 47–49.

Бандрівський М. С. Ярослав Пастернак і антропологічні студії у Львові. ("Постаті української

археології" Series)Issue 7. P. 100.

Бандрівський М. С., Лукомський Ю. В., Сулик Р. В. З історії дослідження Успенського собору у

Галичі (Відкриття поховання галицького князя Ярослава Осмомисла). Vol. CCXXV, 1993. P. 393–405.

Верига В. І. Дослідник підземного архіву України (Пам’яті проф. д-ра Ярослава Пастернака).

Vol. 3–4, 1972. P. 90–98.

Винар Л.-Р. І. Біографічні і бібліографічні матеріали Ярослава Пастернака. Пастернак Я. Ранні

слов’яни в історичних, археологічних та лінгвістичних дослідженнях. (Нью-Йорк-Торонто-Париж-

Мюнхен, 1976). Нью-Йорк-Торонто-Париж-Мюнхен, 1976P. 113–125.

Коваль І. М. Дослідник підземного архіву України. Галич-Львів, 1999. 174 p.

Коваль І. М. Останній заповіт Ярослава Пастернака. Vol. 1, 1992. P. 6.

Козак І. Український військовий табір у Ліберці. Vol. 4, 1963. P. 9.

Крохмалюк Р. А. Княжий город. Що розкопав д-р Ярослав Пастернак в Крилосі. Vol. 16, 1937. P. 1.

Крушельницька Л. І. Ярослав Пастернак і родина Антоновичів. ("Записки научного товариства

імені Шевченка" Series)Vol. CCLIII, 2007. P. 706–715.

Пастернак Я. І. Археологічні розкопи на Бойківщині. Vol. 250, Issue 8. P. 3.

Пастернак Я. І. Історична Секція НТШ в час другої світової війни. ("Сьогочасне і минуле. Вісник

українознавства." Series)Issue 4. P. 37.

Пугаченко М. К. Еволюція художніх особливостей скляних намистин «з вічками». Дев’яті Пла-

тонівські читання. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції.(2020). С. 211–212.

Радянський Львів: 1939–1955. Документи й матеріали. Львів : Книжково-журнальне видавни-

цтво, 1956. 138 p.

Романюк Т. В. Наукова діяльність Ярослава Пастернака у період другої світової війни

(1939-1944 рр.). Issue 8. P. 169–178.

Романюк Т. В. Ярослав Пастернак: родина, особистість, творчість. ("Матеріали і дослідження з

археології Прикарпаття і Волині" Series)Issue 14. P. 454–493.

Karklins K. Glass beads. [Ottawa]: Hull, Quebec, Canada : National Historic Parks and Sites Branch, Parks

Canada, Environment Canada ; Canadian Govt. Pub. Centre, Supply and Services Canada [distributor], 1985.

p. [F1019 .K37 1985]. ("Studies in archaeology, architecure, and history" Series). ISBN 978-0-660-11771-3.

Puhachenko M. Glass bijouterie in samples of antique crimean art from museum collections of Ukraine and

Russia. (Серія "Humanities science current issues"). Вип. 2, № 56. С. 78–86. DOI:10.24919/2308-4863/56-2-13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-08

Як цитувати

Пугаченко, М. К. (2023). ХУДОЖНІЙ АНАЛІЗ СКЛЯНИХ ВИРОБІВ, ЗНАЙДЕНИХ У РОЗКОПКАХ ЯРОСЛАВА ПАСТЕРНАКА НА ЛЬВІВЩИНІ 1936–1944 РОКІВ. Український мистецтвознавчий дискурс, (5), 100–112. https://doi.org/10.32782/uad.2023.5.11