СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДИЗАЙНІ ШРИФТОВОГО ПЛАКАТУ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Автор(и)

  • Олена Іванівна Мудаліге
  • Тетяна Олександрівна Іваненко

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2023.5.8

Ключові слова:

екологічний плакат, дизайн, графічний дизайн, тенденції, шрифтовий плакат, шрифт, візуальна мова

Анотація

Мета роботи полягає у висвітленні ефективних форм використання шрифту в процесі постійного вдосконалення навичок, спостереження та експериментування у дизайнерській практиці, спрямованої на привернення уваги до природоохоронних завдань суспільства мовою екологічної графіки. Дослідження базується на вивченні міжнародної колекції плакату «4-й Блок», зібраної протягом тридцяти років проведення Міжнародної трієнале екологічного плакату «4-й Блок», інформація про історію появи якої також розкрито. В пошуках ідей та візуальних рішень, для надання типографічним композиціям більш дієвого змісту та енергійності, міжнародна дизайнерська співдружність створює нову візуальну мову засобами шрифту для важливих плакатних повідомлень, залучає нові покоління мистецької еліти до участі у спілкуванні і поширенні кращих ідей людства через власний художній досвід. Різноманітний і значний обсяг сучасного шрифтового плакату підтверджує важливу роль шрифту у суспільстві і дає глибоке розуміння літерних форм та їх ефективного використання. Наукова новизна полягає у виявленні нових візуальних підходів в сучасному шрифтовому дизайні при вирішенні важливих екологічних та соціальних питань, що може бути використано в освітній та професійній практиці. Висновки. Діяльність Міжнародної трієнале екологічного плакату «4-й Блок» отримала відлуння далеко за межами України, продемонструвала дух світової солідарності, стала місцем культурної комунікації і акумулятором творчого потенціалу світової дизайнерської спільноти, мета якої – служіння найкращим прагненням людства. Аналіз колекції шрифтових плакатів, зібраних за тридцять років проведення трієнале, продемонстрував якісний перехід від розпачу та радикалізму до творчої, конструктивної позиції на основі об'єднання людей у вирішенні важливих екологічних та соціальних питань. Шрифтовий плакат виявився творчою лабораторією в пошуках нової візуальної мови знакових систем, здатної дати імпульс наступному поколінню митців. Результати ретельного дослідження колекції «4-й Блок» можуть стати практичним підґрунтям для подальших розвідок в галузі сучасного графічного дизайну.

Посилання

Альбом-каталог VII Міжнародної трієнале екоплакату «4-й Блок 7». Харків: A4 plus, 2009. 228 с., іл.

Альбом-каталог VIII Міжнародної трієнале екоплакату «4-й Блок 2012». Харків: A4Плюс, 2012. 256 с., іл.

Альбом-каталог IX Міжнародної трієнале екоплакату «4-й Блок». Харків: Перша експериментальна типографія, 2015. 192 с., іл.

Альбом-каталог. Х Міжнародна трієнале екоплаката «4-й Блок». Харків: A4plus, 2018. 224 с., іл.

Альбом-каталог. ХI Міжнародна трієнале екоплаката «4-й Блок». Харків: A4plus, 2021.231 с., іл.

Векленко О. 4-Й БЛОК 1-10 /THE 4TH BLOCK 1-10. Харків: «Промарт», 2019, 239 с.; іл.

Датський музей плакату : вебсайт. URL: https://www.danskplakatmuseum.dk (дата звернення: 14.11.2022)

Іваненко Т. О. Міжнародний студентський конкурс зі шрифту і каліграфії Pangram: становлення, розвиток, перспективи. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків : ХДАДМ, 2021. № 2. С. 218–235.

Іваненко Т. О., Мудаліге О. І. Шрифтовий плакат: творчий метод дизайнерів різних культурних регіонів алфавітної системи писемності (за матеріалами колекції «4‑й БЛОК: музей, архів, лабораторія»). Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків: ХДАДМ, 2021. № 1. С. 5–12. URL: https://visnik.org.ua/pdf/v2021-01-01-Ivanenko-Mudalige.pdf (дата звернення: 11.01.2022)

Іваненко Т. О. Прояви зооморфних мотивів у сучасному акцидентному шрифті. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків: ХДАДМ, 2007. № 6. С. 59–65.

Каталог-збірник «I-III Міжнародні трієнале екоплакату «4-й Блок» (1991,1994,1997). Харків: A4 plus, 1997. 182 с., іл.

Каталог Міжнародної виставки графіки і плаката «4-й Блок». Х: Харків, 1991. 204 с. іл.

Мудаліге О. Друкована графіка Японії Кінця XX ст. (з колекції Асоціації дизайнерів-графіків «4-й Блок»)/ «Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи» та «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття» // Збірник матеріалів Міжнародних науково-методичних конференцій професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках IX Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2017», м. Харків, 9-12 жовтня 2017 року. – Харків: ХДАДМ, 2017. 368 с.

Музей плакату Лахті : вебсайт. URL: https://www.lahdenhistoriallinen.fi (дата звернення: 14.11.2022)

Музей плакату у Вілянові : вебсайт. URL: https://postermuseum.pl (дата звернення: 12.11.2022)

Северина О. Екологічний плакат: становлення та розвиток (за матеріалами Міжнародних трієнале «4-й Блок») : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мист. : 17.00.05 – Образ. мист-во; Харків. держ. акад. диз. і мист-в. Харків. 2019. 307 с. : іл.

Шауліс К. Японська графіка кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст.: художня репрезентація образів природи : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мист. : 17.00.05 – Образ. мист-во; Харків. держ. акад. диз. і мист-в. Львів, 2020. 422 с. : іл.

Японський міжнародний музей плакату : вебсайт. URL: https://www.ogaki-postermuseum-japan.com (дата звернення: 15.11.2022)

«4-й Блок». Кращі плакати і графіка з екології визначних сучасних принтмейкерів: Альбом / Уклад. О.А. Векленко, В.І. Лесняк. Х.: Колорит, 2005. 172 с.: іл.

75 років вищої художньої школи Харкова, 1921 – 1996 / Упор. Даниленко В., Бикова Л. Х.: ХХПІ, 1996. – 146 с.

VI Міжнародна трієнале екологічного плакату «4-й Блок»: Каталог-альбом. Харків: Константа, 2006. 180 с.: іл.

Poster House: вебсайт. URL: https://posterhouse.org (дата звернення: 13.11.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-08

Як цитувати

Мудаліге, О. І., & Іваненко, Т. О. (2023). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДИЗАЙНІ ШРИФТОВОГО ПЛАКАТУ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ. Український мистецтвознавчий дискурс, (5), 79–86. https://doi.org/10.32782/uad.2023.5.8