РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СХІДНИХ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК НА ФАКУЛЬТЕТІ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ ІМЕНІ МИХАЙЛА БОЙЧУКА

Автор(и)

  • Алла Володимирівна Дяченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2023.5.4

Ключові слова:

декоративні вироби, навчально-творчі завдання, східні мистецькі практики, творча діяльність, художні образи, художньо-промислова освіта

Анотація

Процеси модернізації художньо-промислової освіти, характерні для сьогодення, мають важливі завдання індивідуального навчання. Важливо що для системи вищої художньо-промислової освіти, це означає в першу чергу можливість вироблення студентом власного стилю мистецької діяльності. Це припускає не тільки відхід від уніфікації у викладанні образотворчого мистецтва, але і пропонується різноманітність майбутнім фахівцям в галузі художньо-промислового мистецтва в східних стилях, жанрах, образотворчих техніках (у тому числі заснованих на сучасних комп’ютерних технологіях). Визначені заходи щодо впровадження в систему художньо-промислової освіти нових східних мистецьких практик і інноваційних методів навчання, а також глибоке осмислення методологічних і дидактичних основ процесу навчання студентів образотворчого мистецтва, на яких базується кожен стиль, жанр, образотворча техніка. Важливе значення в цьому плані набуває аналіз концептуальних основ і особливостей організації процесу навчання художньо-промислового мистецтва, виявлення проблем в системі практичної підготовки, і обґрунтування способів розв'язання цих проблем. Визначені шляхи розв'язання проблем навчання студентів художньо-промисловому мистецтву в системі вищої освіти на базі факультету декоративно-прикладного мистецтва, Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, що визначають перспективи вдосконалення досліджуваного процесу: на педагогічному рівні – розробка прикладних основ процесу навчання художньо-промислового мистецтва з урахуванням специфіки кожного із направлених – академічного, традиційного, інноваційного. Визначення ціннісних орієнтирів, світоглядних положень, творчих напрямків, на основі яких буде вироблятися процес навчання художньо-промислового мистецтва в закладі вищої освіти. На теоретико-педагогічному рівні було надано уточнення дидактичних основ навчання студентів художньо-промисловому мистецтву з урахуванням сучасних тенденцій розвитку вищої художньої освіти, розширення і поглиблення змісту теоретичних дисциплін, поглиблення міжпредметних зв’язків, модернізація змісту практико-орієнтованих дисциплін; на інструментально-технологічному рівні – застосування в навчанні студентів художньо-промисловому мистецтву проблемного підходу, інтерактивних та інформаційно-комунікаційних освітніх технологій, елементів проблемного навчання, реалізації ідей змістової дидактики, діалогу культури, східних мистецьких практик типу «гірлянд асоціацій» та моделі формування проєктних умінь майбутніх дизайнерів, що дозволить студентам освоїти різноманітні східні образотворчі елементи, зрозуміти культурний контекст Сходу.

Посилання

Бабій Н. П. Актуальні культурно-мистецькі практики та процеси: проблематика наукового дискурсу // Питання культурології, 2020, № 36 -C. 69-73.

Вдовченко В., Антонович Є. Концептуальні засади фундаментального дослідження структури та змісту спеціалізацій «Художньо-проектна творчість», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Основи дизайну» профільного навчання в національній системі неперервної художньопроектної освіти // Педагогічний дискурс, 2015, Вип. 18.- С.20-33.

Гончаренко О. Коломієць Ю., Вересоцька Н. Формування конкурентоспроможного фахівця зі спеціальності «Технологічна освіта» // Рідна школа, 2012, № 11. -С.51-55

Гриценко Л. О., Негай Г. А., Страшко Л. М. Реалізація методологічного принципу системності навчання у процесі графічної підготовки фахівців технологій і дизайну // Молодь і ринок, 2021, № 1 (187).-С.84-91

Гуржій А. М., Глазунова О. Г., Волошина Т. В. Цифровий навчальний контент для системи відкритої освіти // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових праць, 2020, Вип. 55.- С.268

Даниленко В. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури: монографія. Харків, 2005.

Іванова Л. О., Соколова О. П. Введення в дизайн-проектування. Одес. нац. акад. харч. технологій. Одеса, 2017.

Коновальчук І. І. Проєктні технології здійснення інноваційної освітньої діяльності // Проблеми освіти, 2017, Вип. 87.

Небесник І. І. Художня освіта на Закарпатті у ХХ столітті: історико-педагогічний аспект. Ужгород, 2000. -С.133-139

Масол Л. М., Базелюк О. В., Комаровська О. А., Муромець В. Г., Рагозіна В. В. Мистецька освіта в Україні: розвиток творчого потенціалу в ХХІ столітті: Аналітична доповідь. Київ, 2012.

Прищенко С.В. Специфіка художньо-проектної культури та становлення дизайн освіти //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. Праць, 2013, Вип. 30.- С. 336-343

Прусак В. Становлення та розвиток дизайн-освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) // Вісник Львівської нац. академії мистецтв, 2017, Вип. 31.-С. 71-82.

Рисинець Н. О., Кобилянський О. В., Лісіца С., Пінаєва О. Ю. Впровадження технологій освітньої мнемотехніки в закладах вищої освіти. Особистісно-професійний розвиток майбутніх фахівців: діалог зі стейкхолдерами. Вінниця, 2021.

Руденченко А. А. Теоретичні і методичні засади навчання етнодизайну студентів у вищих мистецьких навчальних закладах: дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ, 2017.

Скринник-Миська Д. Актуальні мистецькі практики в Академії мистецтв. Retrieved from: https://zbruc.eu/node/78726

Факультет декоративно-прикладного мистецтва. Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Retrieved from: https://kdidpmid.edu.ua/academy/fakultety/fakultet-dekoratyvno-prykladnogo-mystecztva/

Чебикін А. Художня освіта в Україні ХХІ століття (культуротворчий аспект) Art education in Ukraine in the 21st century (cultural aspect) // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : зб. наук. Праць, 2000. Вип. 5. – С.30-39

Шапран О. Комунікативні аспекти підготовки здобувачів у фахових мистецьких коледжах // Молодь і ринок, 2023, Вип. 3 (211).-С. 76-81

Яців Р. Українське мистецтво ХХ століття: зб. наук. ст. Інститут народознавства НАН України. Львів, 2006.

Figueras-Maz M., Grandío-Pérez M.M., Mateus J.-C. Students’ perceptions on social media teaching tools in higher education settings // Communication and Society, 2021, 34(1). DOI: https://doi.org/10.15581/003.34.1.15-28

Jordan K., Weller M. Academics and social networking sites: benefits, problems and tensions in professional engagement with online networking // Journal of Interactive Media in Education, 2018. DOI: 10.5334/jime.44

Shelukhin M., Kupriichuk V., Kyrylko N., Makedon V., Chupryna, N. EntrepreneurshipEducation with the Use of a Cloud-Oriented Educational Environment // International Journal of Entrepreneurship, 2021, Volume 25, Issue Retrieved from: https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurship-education-with-the-use-of-a-cloudoriented-educational-environment-11980.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-08

Як цитувати

Дяченко, А. В. (2023). РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СХІДНИХ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК НА ФАКУЛЬТЕТІ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ ІМЕНІ МИХАЙЛА БОЙЧУКА. Український мистецтвознавчий дискурс, (5), 38–47. https://doi.org/10.32782/uad.2023.5.4