ТВОРЧІ ПОШУКИ МИТЦІВ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ СКУЛЬПТУРИ КІНЦЯ 1990-Х – 2000-Х РОКІВ

Автор(и)

  • Катерина Олександрівна Цигикало

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2023.3.13

Ключові слова:

скульптура, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, незалежність, стиль, традиція

Анотація

Мета статті. Розглянути творчі підходи скульпторів кінця 1990-х та початку ХХІ століття, виявити особливості їхніх пошуків, провести паралелі між доробком окремих скульпторів та виявити спільні і відмінні риси в роботі авторів київської школи скульптури. Методологія. У процесі дослідження застосовувалися такі методи: мистецтвознавчого аналізу, аналіз теоретичних передумов розвитку пластичних ідей з аналізом конкретних творів; синтезу, узагальнення та систематизація отриманої інформації; біографічний метод; методи індукції, дедукції та порівняльного аналізу. Результати. Важливо відмітити, що в новий етап українська скульптура вступає в позиції плюралізму форм і концепцій, однак скульптура як традиційний вид образотворчого мистецтва залишається на панівних позиціях. Скульптори вдаються до експериментів на рівні як змістовному, так і матеріальному. Серед традиційних матеріалів скульптури з’являються нові, такі як полімери, або ж вже тут можна згадати приклади еко-скульптур братів Зігур, які в одному із своїх проєктів використали використані пластикові пляшки. Серед традиційних форм скульптури виникають і нові форми тривимірного мистецтва і інсталяції, до яких вдаються як скульптори, так і художник, що отримали освіту з інших видів мистецтва: графіки, живопису, сценографії. Це важлива характеристика сучасного образотворчого мистецтва, яка позначає стирання кордонів між видами мистецтва, коли головним для художника стає не його професійний бекґраунд і освіта, а віднайдення найбільш влучного засобу для вираження задуманого концепту. Наукова новизна дослідження полягає у виявленні пошуків та експериментів, характерних рис у творах молодих скульпторів київської школи в контексті розвитку українського мистецтва останніх десятиліть. Практична значущість. Визначено особливості творчого методу митців київськох школи скульптури кінця 1990-х – початку ХХІ ст.

Посилання

Лисенко Л., Протас М. Скульптура. Історія українського мистецтва : у 5 т. / Т. 5: Мистецтво другої половини 1950-х – 1980-х років. Київ : НАН України, ІМФЕ ім. М. Рильського, 2007. С. 802–827.

Собкович О. Актуальні тенденції у київській скульптурі. Образотворче мистецтво. 2013. № 2. С. 82–83.

Юр М. Художній експеримент як творча стратегія українських митців. Сучасне мистецтво : Наук. зб. Інстит. Проблем сучас. мистец. НАМ України. Київ : Фенікс, 2014. Вип. Х – С. 243–248.

Протас М.О. Українська скульптура 1985-2006 років / ІПСМ АМУ; за ред. В. Сидоренко та ін. : у 2 кн. Київ : Інтертехнологія, 2006. Кн. 2 : Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. С. 595–654.

Олександр Архипенко та його спадкоємці: О. Сухоліт, А.Твердий: кат. вист. у НХМУ за сприяння Гете-Інст. у Києві / авт. текстів: О. Лагутенко. Київ : [б. в.], 2003. 40 с.

Вишеславський Г. Концептуальні образи А. Твердого. Образотворче мистецтво. 2017. № 1. С. 17.

Кадан М., Онух Ю., Стороженко М. Усвідомлення двадцятиріччя: одинадцять актуальних запитань. Образотворче мистецтво. 2005. № 1. C. 80–84.

Сидоренко В. Герой, Об’єкт, Фантом Віктора Сидоренка: Лексикон. Київ : ArtHuss, 2019. 240 с.

Федорук О. Програмні пріоритети М. Білика. Образотворче мистецтво. 2012. № 3-4. С. 44–47.

Скляренко Г. Нова українська скульптура. Київ : ArtHuss, 2021. 304 с.

Цигикало К., Шиман К. Особливості розуміння та сприйняття оцифрованих творів мистецтва (на прикладі українського мистецтва). XVII Міжнар. наук.-практ. конф. «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice». Токіо, 2022. С. 144–148.

Перший Міжнародний фестиваль сучасної скульптури. Каталог. Київ : НВЦ Профі, 2012. 186 с.

Собкович О. Сучасна скульптура Данила Шуміхіна. Образотворче мистецтво. 2013. № 2. С. 86–87.

Геращенко (Шамбур) О. (Не)Свідоме мистецтво. Художні рефлекцсії. Україна після 2013-го. Київ : Основи, 2022. 256 с.

Соловйов О. Турбулентні шлюзи. Зб. статей Ін-ту проблем сучасного мистецтва АМУ. К. : Інтертехнологія, 2006. 192 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-22

Як цитувати

Цигикало, К. О. (2023). ТВОРЧІ ПОШУКИ МИТЦІВ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ СКУЛЬПТУРИ КІНЦЯ 1990-Х – 2000-Х РОКІВ. Український мистецтвознавчий дискурс, (3), 99–106. https://doi.org/10.32782/uad.2023.3.13