КИТАЙСЬКИЙ НАТЮРМОРТ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • Андрій Юрійович Корнєв
  • Чже Чжан

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2023.3.7

Ключові слова:

історіографія китайського мистецтва, українська арт-орієнталістика, жанрово-видова класифікація китайського мистецтва, традиційний і сучасний китайський живопис, го хуа, олійний живопис, дослідницькі парадигми

Анотація

Мета статті полягає у висвітленні основних підходів та здобутків у вивченні китайського натюрморту як мистецького явища, визначенні «білих плям» у зазначеній царині та формулюванні перспективних напрямків дослідження. Результати. Проаналізовано основні праці вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячених китайському натюрморту та близьким до нього формам, визначено концептуальні підходи та виокремлено наукові розвідки, що створюють методологічне підґрунтя для аналізу творів китайського мистецтва. Встановлено, що більшість дослідників повязують розвиток натюрморту з впливом євпропейської системи художньої освіти, розглядаючи натюрморт виключно у контексті західної мистецької парадигми. Підкреслено, що відсутність лексичного позначення зображень світу речей у традиційному живописі не є свідченням їх відсутності. Встановлено, що питання автентичності творів традиційного мистецтва і зокрема у царині зображення предметного світу є найменш висвітленою ділянкою у мистецтвознавстві. Наукова новизна. Визначено особливості дослідницьких підходів, методик та прийомів вивчення китайського традиціійного і сучасного мистецтва, можливість їхніх проєкцій у галузі натюрморту, запропоновано модель подальшого його дослідження; набуло подальшого розвитку вивчення історіографії китайського мистецтва. Практична значущість результатів дослідження полягає в можливості їх використання в розробці методології дослідження явищ китайського мистецтва, концептуальної розробки підручників та програм гуманітарних навчальних дисциплін.

Посилання

Ковалівський A. Вивчення Сходу в Харківському університеті та Харкові у XVIII–XX віках. Антологія літератур Сходу. Харків: 1961. С. 9–122.

Соколюк Л. Д. Харківська мистецтвознавча школа: 1900-ті- початок 2020-х рр. Вісник ХДАДМ. 2021. № 2. С. 55–70.

Гу Синчень. Науковий дискурс дослідження традиційного живопису Китаю в європейському та американському мистецтвознавстві. Європи : дис. … докт. філософії : 023. Харків, 2021.

Ковальова M., Lю Фан. Олійний пейзажний дивопис у Китаї ХХ ст.: Традиційні та інноваційні особливості. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2020. Вип 33. т. 1. С. 68–75

Лай Юеге. Образ і символ квітки у мистецтві Китаю та Європи : дис. … докт. філософії : 023. Одеса, 2020. 190 с.

Чжан Біюнь. Живопис «хуа-няо» в художній культурі Китаю ХХ – поч. ХХІ ст. Народознавчі зошити. 2011. № 1. С. 125–128.

Liu Yang . The Symbolism of Flowers and Birds in Chinese Painting. Fragrant Space/ Chines Flower and Bird Painting of the Ming and Qing Dynasties from Guangdong Provincial Museum. Sydney: Art Gallery of New South Wales, 2000. P. 12–18 (17).

Lynn R. J. The Reception of European Art in China and Chinese Art in Europe from the Late Sixteenth Through the Eighteenth Century. International Communication of Chinese Culture. 2016. Vol. 4, issue 4. P. 443–456. 449.

Ishida Mikinosuke. A Biographical Study of Giuseppe Castiglione (Lang Shih-ning), a Jesuit Painter in the Court of Peking under the Ch’ing Dynasty. Memoirs of the Research Department of the Tōyō Bunko, 1960, no. 19, pp. 79–121.

Не Чунчжен. Повне зібрання творів Кастільйоне (1688–1766). Том 1. Тяньцзінь: Тяньцзіньске народне образотворче мистецтво, 2015.240c (聂崇正. 郎世宁全集 1688–1766 上卷. 天津:天津人民美术出版社. 2015. 240页).

Не Чунчжен. Повне зібрання творів видатнх китайських художників. Кастільйоне. Шицзячжуан: Хебей Освітня Преса. 2006. 185c.(聂崇正. 中国名画家全集——郎世宁. 石家庄:河北教育出版社, 2006. 18 页).

Geng, R. Study on Giuseppe Castiglione, a Court Painter in the Qing Dynasty. Open Journal of Social Sciences, 2021. № 9, 193–203. URL: https://doi.org/10.4236/jss.2021.99014 (дата звернення: 10.12.2022).

Сheng She. An Overview of Stylistic Development in the Qianlong Painting academy. Phoebus 6. 1988. № 1: Chinese Painting under the Qianlong Emperor. 74–90. URL:https://keep.lib.asu.edu/_flysystem/fedora/c323/Qianlong_ Painting_Academy.pdf

Ван Чаовень, Сюе Юннянь, Цай Сіньї. Історія китайського образотворчого мистецтва. Династія Цін. Шаньдун: Цілу, 2000. 588 с. [王朝闻,薛永年,蔡星仪,中国美术史·清代卷,齐鲁书社出版2000年,588页。]

Рибалко С. Культурно-естетичні універсалії класичної Японії та їх відбиття в образотворчому мистецтві доби Токугава: автореф. дис... канд. мист.: 17.00.01. Харків, 2001. 20 с.

Chiang Yee. The Chinese Eye : An Interpretation of Chinese Painting. Bloomington : Indiana University Press, 1964. 239 p.

Cheng F. Empty and Full : The Language of Chinese Painting. Boston: Shambhala Publications Inc., 1994. 192 p.

Рибалко С.Б. Концептосфера мовчання в художніх практиках Японії. Art& Design 2022. №3(19). C. 149–158.

Hearn, Maxwell K. How to Read Chinese Painting The Chinese often use the expression du hua. New York: Metropolitan Museum of Art, N.Y., 2008. 173 с.

Пань Тяньшоу. Історія китайського живопису. Сучжоу: Гувусюань, 2022. 496 с. [潘天寿《中国绘画史》苏州市 : 古吴轩出版社 2022年, 496 页.]

Barnhart, Richard M., et al. Three Thousand Years of Chinese Painting. New Haven : Yale University Press ; Beijing : Foreign Languages Press, 1997. 402 р.

Лю Чун. Історія китайського олійного живопису. Пекін : Китайська молодіжна преса, 2016. 544 с. [劉淳. 中國油畫史. 北京 版社, 2016. 544页.]

Чао Лі. Історія сучасного китайського олійного живопису у Шанхаї. Шанхай: Шанхайське видавництво живопису і каліграфії, 2007. 392 с. [李超 中国现代油画史 上海:上海书画出版社, 2007. 392页].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-22

Як цитувати

Корнєв, А. Ю., & Чжан, Ч. (2023). КИТАЙСЬКИЙ НАТЮРМОРТ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ. Український мистецтвознавчий дискурс, (3), 55–61. https://doi.org/10.32782/uad.2023.3.7