СТІНОПИС ТРОЇЦЬКОЇ НАДБРАМНОЇ ЦЕРКВИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНИХ БАРОКОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Автор(и)

  • Олена Сталівна Афоніна

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2023.3.1

Ключові слова:

Троїцька надбрамна церква, монументальний живопис, естетика, українське бароко, Києво-Печерська лавра

Анотація

Сучасне піднесення національної самосвідомості та ідентичності фокусує увагу на зверненні, переосмисленні культурно-історичних і мистецьких процесів минулого, а також необхідності популяризації мистецької спадщини України у світовому мистецькому просторі. Метою статті є аналіз особливостей монументальних розписів Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври з позиції розвитку барокової естетики та взаємовпливів різновидів мистецтва. Методологія дослідження базується на загальнонаукових методах та підходах, серед яких: діалектичний, системний, структурно-функціональний, метод художнього аналізу. Небачене піднесення культури та мистецтва, яке розпочалося в Україні починаючи з другої половини XVII ст. завдяки поширенню барокових тенденцій, характеризувалося створенням пишно декорованої архітектури, яскраво оздоблених монументальними розписами інтер’єрів та предметів побуту. Класичним прикладом «золотої доби» українського бароко виступає, збережений до сьогоднішніх днів, ансамбль розписів Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври, який закарбував на своїх стінах сутність та багатогранність «примхливого» стилю. З’ясовано, що, насичені національним колоритом, монументальні розписи Троїцької церкви набувають своєрідності та неповторності завдяки синтезу та взаємодії різновидів мистецтва: образотворчого, декоративно-прикладного, графічного. Висновки. Уособлюючи увесь спектр світобачення, моральних цінностей та естетичних запитів суспільства, стінопис Троїцького храму став взірцем художнього мислення своєї доби. Формування естетичних засад відбувалось в парадигмі просування в усіх сферах культури гуманістичних ідей та, притаманного бароковому мисленню, розуміння природи як сукупності таємничих знаків і символів.

Посилання

Українське бароко: у 2 т. / [кер. проекту Д. Наливайко; ред. кол. Д. Горбачов та ін.] Харків : ACTA, 2004. Т. 1. 677 с.

Martin J. R. (2018). Baroque. New York, NY : Routledge. 368 p.

Піщанська В.М. Духовний синкретизм ідейно-естетичних форм українського бароко. Гуманітарний корпус: зб. наук. статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. Вип. 18. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018. С. 88–91.

Овсійчук В. Українське малярство X–XVIII століть. Проблеми кольору. Львів : Інститут народознавства HAH України, 1996. 480 с.

Свенціцька В.І. Український живопис XVI–XVII й XVIII ст. в контексті візантійських мистецьких традицій та західноєвропейського бароко. Українське барокко та європейський контекст: архітектура, образотв. мистецтво, театр і музика / АН УРСР, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського, Пол. акад. наук, Ін-т мистецтва [редкол.: О.К. Федорук (відп. ред.) та ін.]. Київ : Наук. думка, 1991. С. 90–95.

Кондратюк А. Першовзірці та аналоги композицій стінопису Троїцької церкви Києво-Печерської лаври. Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 12 /[Ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін.] Київ : Віпол, 2004. С. 60–71.

Нікітенко М. Покаянна символіка монастирського входу. Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 12 / [Ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін.] Київ : Віпол, 2004. С. 95–102.

Вортман Д. Про час спорудження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерського монастиря. Київська старовина. Київ : Центр пам’яткознавства АН України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, 1998. №1. С. 185–188.

Лук’янченко В. Новий погляд на реконструкцію початкового вигляду Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Місто: історія, культура, суспільство. №10 (3), 2020, С. 21-40. DOI: https://doi.org/10.15407/mics2020.10.021

Макаров А. Світло українського бароко. Київ : Мистецтво, 1994. 285 с.

Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог /Автор-упорядник А. Кондратюк. Київ : «Квіц», 2005. 252 с.

Кара-Васильєва Т.В. Т. 3 : Мистецтво другої половини XVI–XVIII століття. Історія українського мистецтва : у 5 т. Київ : [ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України], 2011. 1087 c.

Нікітенко М.М. Літературні витоки пейзажного живопису Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Могилянські читання 2005 року: Зб. наук. пр. : Монастирські комплекси в контексті християнської культури. Київ : Фенікс, 2006. С. 394–404.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-22

Як цитувати

Афоніна, О. С. (2023). СТІНОПИС ТРОЇЦЬКОЇ НАДБРАМНОЇ ЦЕРКВИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНИХ БАРОКОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ. Український мистецтвознавчий дискурс, (3), 6–11. https://doi.org/10.32782/uad.2023.3.1