ЖИВОПИСНІ ТВОРИ «ХЛІБ» ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ ТА «ХЛІБ – ДЕРЖАВІ» ТЕТЯНИ СТАРОСЕЛЬСЬКОЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Олексій Роготченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2023.2.11

Ключові слова:

образотворче мистецтво, Т. Яблонська, Т. Старосельська, живопис, соцреалізм, стилістика

Анотація

Дослідження присвячене повоєнному періоду творчості Народної художниці, професора Тетяни Нилівни Яблонської та Тетяни Старосельської. Феномен творчості мисткинь досі не вивчено у повному обсязі, незважаючи на достатньо велику кількість публікацій, оприлюднених мистецтвознавцями, культурологами, істориками, філософами від повоєнного часу до наших днів. Автор зосереджує увагу на періоді, що відповідає визначенню «тоталітарний» час, а саме 1940–1950-х років. Увагу зосереджено на знаковому для вітчизняного та світового мистецтва живописному полотні «Хліб» Т. Яблонської та мало відомому твору Т. Старосельської з аналогічною назвою, виконаними у 1949 році. Слід зауважити, що творчість Т. Яблонської видозмінювалася у магістральних напрямках принаймні двічі. Мисткиня пройшла шлях від міцного академіста – реаліста до митця імпресіоністичних вподобань. Унікальність творчості Т. Яблонської полягає у абсолютній відданості тому, що вона робила у образотворчому мистецтві. Конкретні часові періоди змінювали манеру, техніку виконання, але завжди залишали головне – професіоналізм у досягненні поставленої мети. Творчість Т. Ствросельської залишалася незмінною. Автор статті знав особисто Тетяну Нилівну Яблонську, спілкувався з нею у стінах КДХІ (Київського державного художнього інституту) протягом 1970–1975 років, у творчих групах в будинку творчості «Седнів». Автор брав інтерв”ю у мисткині стосовно її творчості у кінці 1970-х років і тому стосовно феномену художниці має своє власне бачення. Автор також знав Тетяну Старосельську по спільній роботі у Національній спілці художників України. У статті пропонується використання принципів наукової достовірності та всебічності. Власне бачення передбачає підтримку пропонованої версії у контексті мистецтвознавчо-культурологічного, історичного, філософського методів.

Посилання

Атаян Г. Тетяна Яблонська. Щоденники, спогади, мрії / упоряд.: Г. Атаян, І. Зайцева. Київ: Родовід, 2020. 584 с.

Афанасьєв В. А. Нариси з історії українського мистецтва, українське радянське мистецтво 1960–1980-х років. Київ: Мистецтво, 1984. 224 с.

Белічко Ю., Кілессо С. Мистецтво народжене жовтнем. Українське радянське образотворче мистецтво та архітектура. 1917–1987. Київ: Мистецтво, 1987. 551 с.

Бовн М. Соцреалістичний живопис. New Haven (Conn.): Yale university press, 1998. 506 с.

Забашта В. Талановитий митець і педагог (до 90-річчя від дня народження Т. Н. Яблонської). Українська Академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. 2007. Вип. 14. С. 402–406.

Історія українського мистецтва : у 6-ти т. / ред. рада : М. П. Бажан (гол.) та ін. Київ, 1968. Т. 6: Радянське мистецтво. 1941−1967. Редакція 6 тому: Ю. А. Турченко, Б. С. Бутник-Сіверський, М. С. Коломієць. С. 451.

Роготченко О. О. Образотворче мистецтво радянської України 1930-х років : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Львівська академія мистецтв. Львів, 2004. 225 с.

Ситник І. В. Погляд мистецтвознавців ХХІ століття на творчість Тетяни Яблонської. Національні наукові обрії: проблеми, перспективи, новації : матеріали VII Всеукр. заочна наук.-практ. конф. 07−08 квітня 2020 р. Харків: ЦНТ, 2020. С. 23−27.

Юр М. Конвенціональний живопис як форма відображення ідеології тоталітарної системи. Сучасне мистецтво. 2019. Вип. XV. С. 231–242.

Яблонська Тетяна : [каталог виставки етюдів]. Київ : Мистецтво. 1981. 59 с. : іл. с. 12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-04

Як цитувати

Роготченко, О. (2023). ЖИВОПИСНІ ТВОРИ «ХЛІБ» ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ ТА «ХЛІБ – ДЕРЖАВІ» ТЕТЯНИ СТАРОСЕЛЬСЬКОЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Український мистецтвознавчий дискурс, (2), 92–96. https://doi.org/10.32782/uad.2023.2.11