ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ЕРГОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ СТВОРЕННІ ДИЗАЙНУ ПРОЄКТУ СУЧАСНОЇ ДИТЯЧОЇ ІГРАШКИ

Автор(и)

  • Наталія Манчук

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2023.2.8

Ключові слова:

проєкт, дитяча іграшка, дизайн, ергономічність, екологічність

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми досконалості дизайну дитячої іграшки, з огляду взаємозв’язку ергономічності та екологічності. Однією із важливих і соціально значущих умов для дизайнера є створення іграшок для дітей, де дизайн виступає важливою умовою підвищення ефективності створюваних іграшкових пропозицій. Актуальність даної проблематики полягає в підвищеній вимогливості до створення сучасних іграшок, їхній безпечності та практичності. Зазначено, що в умовах сучасної культури динамічно змінюється роль дитячих іграшок у вихованні підростаючого покоління та зазнає суттєвих змін за формою, змістом і методами реалізації цієї ролі, при цьому зберігаючи спрямованість на активізацію пізнавальних процесів, розвиток креативності та формування естетичного смаку. Акцентовано увагу на тому, що сучасна іграшка повинна бути привабливою, відповідати особливостям фізичного розвитку дитини, зручною в користуванні, гармонійною у пропорціях. Обґрунтовано, що головною роллю іграшки в дитячому середовищі є розвиток та виховання дитини. Іграшки вважається інструментом соціалізації, також вони сприяють передачі соціального та культурного досвіду. Визначено, що ергономічні властивості іграшок обумовлюють міру зручності користування ними, здійснення маніпулятивних операцій. Кожна іграшка є індивідуальною і їй притаманні окремі ергономічні показники. Зазначено актуальність створення дизайну сучасної дитячої іграшки з урахуванням екологічних та ергономічних показників. Проаналізовано основні критерії та вимоги щодо створення сучасної іграшки та графічно представлено власний проєкт дизайну дитячої іграшки та визначено її переваги. Наукова новизна полягає в комплексному розгляді й аналізі особливостей створення сучасної іграшки для розвитку дітей, здатного забезпечити екологічність та безпечність та розробці власного проєкту дизайну створення сучасної дитячої іграшки, яка буде практичною, безпечною та не нестиме шкоди для здоров’я і життя дитини. Практична значущість. Розроблений нами дизайн сучасної «Іграшки конструктора-пазла», дозволить забезпечити повноцінний розвиток розумових, творчих здібностей і особистісних якостей дитини. А також буде відповідати екологічності, ергономічності, естетичності, буде практичною у застосуванні батьками та педагогами, і найголовніше сприятиме психічному розвитку сучасної дитини.

Посилання

Манчук Н. Культуро збагачувальний вимір дитячої іграшки як дизайнерського виробу. Актуальнiпитання гуманiтарних наук. 2022. Вип 57. Том 2. С. 91–96.

Мельник О. Слово. Образ. Форма. Художньо-проєктний інструментарій дитячої книжки-іграшки. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2018. Випуск 35. С. 187–200.

Загарницька І. І. Роль сучасних іграшок в житті дитини. Нова парадигма. 2011. Випуск 103. С. 11–17.

Шуміло О. М. Правові основи забезпечення екологічної безпеки дитячих іграшок в Україні. Форум права. 2009. № 3. С. 697–703. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

Ergonomics for Children: Designing Products and Places for Toddler to Teens (2008). URL: https://www.researchgate.net/publication/303692608

Panrapee Suttiwan. Factors in the Design of Good Toys for Kids Aged 0-3 Years (2019). Mediterranean Journal of Social Sciences. URL: https://www.researchgate.net/publication/336066973_Factors_in_the_Design_of_Good_Toys_for_Kids_Aged_0-3_Years

Любов. Заохочення. Увага. URL: https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/IDP_growing_together.pdf

Токарева Н. М. Шамне А. В. Вікова та педагогічна психологія: навчальний посібник. Київ, 2017. 548 с.

Лисенко Н. П. Забезпечення екологічної безпеки дитячих іграшок в Україні. Вісник Сумського національного аграрного університету: науковий журнал. Серія «Економіка». 2016. Вип. 1 (67). C. 68–72.

Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей: Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1998 № 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0012588-98#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-04

Як цитувати

Манчук, Н. (2023). ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ЕРГОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ СТВОРЕННІ ДИЗАЙНУ ПРОЄКТУ СУЧАСНОЇ ДИТЯЧОЇ ІГРАШКИ. Український мистецтвознавчий дискурс, (2), 65–72. https://doi.org/10.32782/uad.2023.2.8