ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ МИСТЕЦЬКИХ ТВОРІВ СУЧАСНОСТІ

Автор(и)

  • Олена Євгенівна Голуб

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2022.1.2

Ключові слова:

сучасне мистецтво, антитоталітаризм, мистецтво спротиву, нейроарт, нейроестетика, нейроетика, теорія відносності, абсолютизм, релятивізм.

Анотація

Метою статті є дослідження взаємодії різнопланових методологічних підходів та теоретичних засад, на яких базується побудова візуальних творів, з виокремленням актуальних аспектів сьогодення. Новітні художні практики потребують переосмислення свого теоретичного підґрунтя, виходячи з аналізу попереднього історичного періоду, який значною мірою був гальмівним для артрозвитку. Загроза догматичного мислення пов’язана з неповною рефлексією і, як наслідок, непомітним впливом хибних засад, зокрема деяких настанов радянської та проросійської ідеології, у художніх творах. Розглянуто деякі твори тих митців, які мають виразну громадянську й політичну позицію, яка не суперечить естетичним базовим принципам і навіть збільшує їхню художню цінність. Таким чином, у мистецтвознавчому дискурсі сьогодення морально-етичні принципи превалюють над естетичними, хоча між ними залишається зв’язок. Розглядаючи відносність механізму утворення візуального образу, доведеною теоретиками нейроарту (R. Arnheim, J. Onians), пропонується подальший крок у напрямі цього міркування, а саме перехід з рівня нейроестетики до нейроетики, якщо цей термін знайде поширення серед науковців. Принаймні таке пояснення обґрунтовує актуалізацію соціально-політичної етики у сучасному мистецтві, яка витісняє гедоністично-естетичний підхід. Наголошується на необхідності розширення аналітичного апарату сучасного мистецтвознавчого дискурсу з використанням понять з царини суміжних наукових галузей, як наприклад, теорії відносності.

Посилання

Голуб Олена. Релятивізм як методологія сучасного мистецтва. Сучасне мистецтво. Київ : Академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва. Науковий збірник, випуск VІ. 2009. С. 104–109.

Лифшиць М. Мифология древняя и современная. Москва : Искусство, 1980. 456 с.

Арнхейм Рудольф. Динамика архитектурных форм. Москва : Стрoйиздат, 1984. 143 с.

Onians J. Neuroarthistory: From Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki. Yale, 2007. 225 p.

Karpov Victor, Sirotynska Natalia. Neuroart in the context of creativity. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва : науковий журнал. Київ : Міленіум, 2018. № 1. С. 21–36.

Славой Жижек. Погляд скоса: вступ до Жака Лакана крізь популярну культуру. Львів : Каменяр, 2007. 9 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-21

Як цитувати

Голуб, О. Є. (2022). ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ МИСТЕЦЬКИХ ТВОРІВ СУЧАСНОСТІ. Український мистецтвознавчий дискурс, (1), 22–27. https://doi.org/10.32782/uad.2022.1.2